Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • 03.13 informacija dėl Korona viruso įtakos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų projektams
  03.13 informacija dėl Korona viruso įtakos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų projektams
  2020 03 13

  NAUJAUSIA INFORMACIJA ČIA.

   

  OFICIALIOS REKOMENDACIJOS DĖL KELIONIŲ IR RENGINIŲ

  2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė oficialiai paskelbė, jog nuo kovo 13 d.:

  • bet kokios kelionės į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, (t.y. Italiją, Prancūziją, Vokietiją, Ispaniją, Kiniją, Honkongą, Iraną, Pietų Korėją, Singapūrą, Japoniją) turi būti nutrauktos;
  • iki balandžio 14 d. visiems Lietuvos Respublikos piliečiams primygtinai rekomenduojama nutraukti ar atidėti visas keliones į visas užsienio valstybes.

  SVARBU: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – JTBA) traktuoja, kad nutarimas ir primygtinė rekomendacija taikoma kelionėms į abi puses, t.y. ir asmenų atvykimui.

  Tai reiškia, jog:

  • Nuo 2020.03.13 iki 2020.03.27 vietiniai renginiai ir tarptautinės veiklos (pvz., jaunimo mainai, jaunimo darbuotojų mobilumas) Lietuvoje negali būti organizuojamos.  
  • Nuo 2020.03.28 iki 2020.04.14 primygtinai rekomenduojama neorganizuoti tarptautinių veiklų Lietuvoje ir nevykti į jas, organizuojamas užsienio šalyse.
  • Atšaukus veiklą, kuri turėjo būti įgyvendinama 2020.03.13–2020.04.14 laikotarpiu, išlaidos, kurių nepavyks susigrąžinti iš tiekėjų, ir kurios bus patirtos iki 2020.03.12, galės būti padengtos projekto lėšomis pripažįstant force majeure (liet. nenugalimos jėgos) atvejus.

  PASTABA: Svarbu suprasti, jog taikant force majeure atvejus, kai patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis kompensuoti išimtine tvarka, kompensavimas vykdomas iš projektui skirtos dotacijos lėšų. Tai reiškia, jog papildomų lėšų projektui, deja, nėra galimybės skirti.

  PROJEKTO VEIKLOS ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS

  Remiantis anksčiau minėtomis LR Vyriausybės ir JTBA primygtinėmis rekomendacijomis, dotacijų gavėjai gali atšaukti arba nukelti projekto veiklas, kurios turėjo būti įgyvendinamos 2020.03.13–2020.04.14 laikotarpiu.

  Veiksmai, nusprendus atšaukti ar nukelti projekto veiklas:

  1. Reikia informuoti raštu kelionių agentūras/vežėjus/avialinijas, iš kurių buvo pirkti bilietai, kad dėl koronaviruso paplitimo ir  LR Vyriausybės rekomendacijų į kelionę nebus vykstama bei pateikti prašymą grąžinti lėšas (arba pakeisti kelionės datą, jei veikla nukeliama). Jei paslaugos teikėjas atsakys, kad tai nėra įmanoma, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su kelionės bilietais, sąskaitomis, apmokėjimais.
  2. Raštu informuoti kitus tiekėjus (apgyvendinimo, maitinimo, kt.), kad dėl koronaviruso paplitimo, LR Vyriausybės rekomendacijų atšaukiama planuota veikla, prašoma nutraukti sutartis (jei veikla nukeliama, pakeisti paslaugų teikimo datas). Jei buvo sumokėtas avansas, reikia prašyti grąžinti pervestas lėšas. Jei gaunamas neigiamas atsakymas – kad pervestų lėšų negalima grąžinti, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su sutartimis, apmokėjimais.
  3. Surinkus 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus,  reikia juos pateikti JTBA kartu su prašymu padengti patirtas išlaidas išimties tvarka, pripažįstant force majeure aplinkybes.
  4. Jei norima nukelti projekto veiklas (bet įgyvendinti jas iki projekto pabaigos datos),  reikėtų informuoti apie tai JTBA. Jei norima veiklas nukelti ilgesniam laikotarpiui, reiktų pateikti oficialų prašymą pratęsti projektą. Pagal Europos Komisijos gaires, „Erasmus+“ ar „Europos solidarumo korpuso“ projektus galima pratęsti ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, tačiau bendra projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.

  Gavusi ir išnagrinėjusi šiuos dokumentus, JTBA su dotacijos gavėju pasirašys sutarties pakeitimą dėl išlaidų padengimo išimties tvarka.

  Jei vėliau iš likusios projekto dotacijos sumos nebūtų galimybių ar organizacija nuspręstų neįgyvendinti projekto mažesne apimtimi (pvz., mažinant dalyvių skaičių), tuomet galėtų būti inicijuojamas projekto nutraukimas. Organizacija turėtų pateikti projekto ataskaitą ir ją patvirtinus pasidengti išlaidas, patirtas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (kelionės ir organizacines).