Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Duomenų pateikimo forma

  Forma yra skirta „Europos solidarumo korpuso“ dotacijų gavėjams. Ji turi būti užpildyta ir pateikta iki galutinės ataskaitos pateikimo „Mobility Tool“ sistemoje.

  Esant neaiškumams ar techninėms problemoms, kreipkitės:

  • info@jra.lt
  • +370 634 08299

   1. Projekto numeris ir pavadinimas

   2. Jūsų vardas ir pavardė

   2. Prisekite nuotraukas. (Turi būti pateikiamos bent 5 kokybiškos (ryškios, neišsiliejusios, originalių spalvų) nuotraukos, kurios iliustruotų įgyvendintas veiklas. Bent vienoje iš nuotraukų turi būti užfiksuoti visi projekto veikloje dalyvavę asmenys (turi būti galimybė nuotraukoje identifikuoti visus projekto veiklos dalyvius ir taip, esant poreikiui, pagrįsti jų skaičių.)

   • Jei finansuotas savanoriškos veiklos projektas, bent vienoje nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti veikloje dalyvavusius savanorius (veiklos metu).

   • Jei finansuotas profesinės veiklos projektas, bent vienoje nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti visus stažuotėje ar įdarbinimo veikloje dalyvavusius jaunuolius (veiklos metu).

   • Jei finansuotas solidarumo projektas, bent vienoje nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti visus projektą įgyvendinančios jaunimo grupės narius.

   •   PRIVALOMA   Nuotrauka Nr.1 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.2 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.3 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.4 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.5 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png)   PAPILDOMA   Nuotrauka Nr.6 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.7 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.8 (max. 4 MB;galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.9 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png) Nuotrauka Nr.10 (max. 4 MB; galimi formatai jpg, jpeg, png)  

    Patvirtinu, kad turiu visų asmenų, užfiksuotų nuotraukose, raštiškus sutikimus (jei užfiksuoti nepilnamečiai, turiu nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties nepilnamečio sutikimus) dėl nuotraukų viešinimo įgyvendintų projekto veiklų viešinimo tikslu Nacionalinės agentūros leidžiamuose leidiniuose, prezentacijose ir administruojamuose kanaluose: socialinėse medijose, internetinėse svetainėse, ir, esant poreikiui, tuos sutikimus pateiksiu Nacionalinei Agentūrai.

    Patvirtinu, kad turiu Nacionalinei agentūrai pateikiamų nuotraukų visas turtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant – teisę atgaminti, teisę platinti, teisę adaptuoti, teisę viešai rodyti ir padaryti prieinamu kompiuterių tinklais (internete)) ir neatlygintinai neribotoje teritorijoje, visam autorinių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui, neišimtine licencija suteikiu šias teises Nacionalinei Agentūrai.

      Įvardinkite nuotraukų autorių/(-ius), jei jis/jie norėtų būti nurodomas/(-i) viešinant nuotraukas.

    Visi ginčai dėl autorinių turtinių teisių perdavimo sprendžiami draugiškomis nuotraukas pateikusio asmens ir Nacionalinės Agentūros (toliau – Šalys) pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš autorinių turtinių teisių perdavimo, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Vilniaus miesto teismuose.

    Jei pažymėjote aukščiau esantį patvirtinimą dėl nuotraukų viešinimo, pateiktos nuotraukos bus tvarkomos ir viešinamos Privatumo politikoje (https://www.solidarumokorpusas.lt/anketos/privatumo-politika/) nustatyta tvarka.

    Jei nepažymėjote nors vieno iš aukščiau esančių patvirtinimų, pateiktos nuotraukos bus saugomos Nacionalinėje agentūroje ne ilgiau nei 6 mėnesius Privatumo politikoje (https://www.solidarumokorpusas.lt/anketos/privatumo-politika/) nustatyta tvarka ir bus naudojamos tik siekiant pagrįsti „Europos solidarumo korpuso“ finansuotų veiklų įgyvendinimą ir dalyvių skaičių (kaip prevencinė priemonė nuo sukčiavimo).

     

    3. Prisekite trumpą (iki 1000 spaudos ženklų įskaitant tarpus) aprašymą apie projektą ir veiklas, kurias iliustruoja pateiktos nuotraukos. Prisegamo failo formatas turėtų būti word. (max. 1 MB)

    Sutinku, kad aprašymas (visas ar jo dalis) būtų viešinamas kartu su nuotraukomis.