Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Nuotoliniai mokymai solidarumo projektų įgyvendintojams 04-23 ĮVERTINIMO ANKETA
  • Pradžia
  • Anketos
  • Nuotoliniai mokymai solidarumo projektų įgyvendintojams 04-23 ĮVERTINIMO ANKETA

   Kaip sužinojote apie šį renginį?

   Jei kita, prašome įvardyti

    

   Prašome įvertinti renginį.

   PRIEŠ RENGINĮ

   Ar informacija apie renginį buvo išsami ir suprantama?

    

   Ar buvo reaguojama į jūsų klausimus ir buvo bendradarbiaujama?

    

   Ar renginio tema buvo aktuali jums ar jūsų organizacijai?

    
   RENGINIO METU
    
   Buvo sudarytos palankios mokymosi sąlygos

    

   Pasirinktos tinkamos priemonės ir metodai informacijos pateikimui/ kompetencijų tobulinimui

    
   Renginys atitiko mano lūkesčius

    
   Kokias renginio metu įgytas žinias/ kompetencijas galėsiu pritaikyti savo veikloje:

    

   Kokia renginyje pateikta informacija Jums buvo neaktuali:

    

   Kokios informacijos jums trūko šiame renginyje?

    
   Jūsų pasiūlymai ir komentarai renginio tobulinimui:

    

    
   Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt.(toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu veiklos vertinimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 3.) Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs el. paštu info@jtba.lt ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.