Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • 03.18 dienos informacija dėl karantino įtakos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų projektams
  03.18 dienos informacija dėl karantino įtakos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų projektams
  2020 03 18

  NAUJAUSIA INFORMACIJA ČIA.

   

  Vyriausybei paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. taikomi šie ribojimai:

  • Draudžiama LR piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.
  • Draudžiama užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus iki kovo 19 d. 00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.
  • Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

   

  Tai reiškia, jog:

  • Nuo 2020.03.16 iki 2020.03.30 vietiniai renginiai ir tarptautinės veiklos (pvz., jaunimo mainai, jaunimo darbuotojų mobilumas) Lietuvoje negali būti organizuojamos.
  • Nuo 2020.03.16 iki 2020.03.30 negalima organizuoti tarptautinių veiklų Lietuvoje, kviesti atvykti tarptautinius dalyvius į Lietuvą ir Lietuvos piliečiams vykti į veiklas, organizuojamas užsienio šalyse.
  • Jei LR Vyriausybė nepratęs karantino laikotarpio, jam pasibaigus nuo 2020.03.31 iki 2020.04.14 primygtinai rekomenduojama neorganizuoti tarptautinių veiklų Lietuvoje ir nevykti į jas, organizuojamas užsienio šalyse.
  • Atšaukus veiklą, kuri turėjo būti įgyvendinama 2020.03.13–2020.04.14 laikotarpiu, išlaidos, kurių nepavyks susigrąžinti iš tiekėjų, ir kurios bus patirtos iki 2020.03.12, galės būti padengtos projekto lėšomis pripažįstant force majeure (liet. nenugalimos jėgos) atvejus.

   

  PASTABA: Svarbu suprasti, jog taikant force majeure atvejus, kai patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis kompensuoti išimtine tvarka, kompensavimas vykdomas iš projektui skirtos dotacijos lėšų. Tai reiškia, jog papildomų lėšų projektui, deja, nėra galimybės skirti.

   

  PROJEKTO VEIKLOS ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS

  Remiantis anksčiau minėtais LR Vyriausybės nurodymais, dotacijų gavėjai turi atšaukti arba nukelti projekto veiklas, kurios turėjo būti įgyvendinamos 2020.03.13–2020.04.14 laikotarpiu.

  Veiksmai, nusprendus atšaukti ar nukelti projekto veiklas:

  1. Reikia informuoti raštu kelionių agentūras/vežėjus/avialinijas, iš kurių buvo pirkti bilietai, kad dėl koronaviruso paplitimo ir LR Vyriausybės paskelbto karantino į kelionę nebus vykstama bei pateikti prašymą grąžinti lėšas (arba pakeisti kelionės datą, jei veikla nukeliama). Jei paslaugos teikėjas atsakys, kad tai nėra įmanoma, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su kelionės bilietais, sąskaitomis, apmokėjimais.
  2. Raštu informuoti kitus tiekėjus (apgyvendinimo, maitinimo, kt.), kad dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino atšaukiama planuota veikla, prašoma nutraukti sutartis (jei veikla nukeliama, pakeisti paslaugų teikimo datas). Jei buvo sumokėtas avansas, reikia prašyti grąžinti pervestas lėšas. Jei gaunamas neigiamas atsakymas – kad pervestų lėšų negalima grąžinti, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su sutartimis, apmokėjimais.
  3. Surinkus 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus, reikia juos pateikti JTBA kartu su prašymu padengti patirtas išlaidas išimties tvarka, pripažįstant force majeure aplinkybes.
  4. Jei norima nukelti projekto veiklas (bet įgyvendinti jas iki projekto pabaigos datos), reikėtų informuoti apie tai JTBA. Jei norima veiklas nukelti ilgesniam laikotarpiui, reiktų pateikti oficialų prašymą pratęsti projektą. Pagal Europos Komisijos gaires, „Erasmus+“ ar „Europos solidarumo korpuso“ projektus galima pratęsti ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, tačiau bendra projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.
  5. Gavusi ir išnagrinėjusi šiuos dokumentus, JTBA su dotacijos gavėju pasirašys sutarties pakeitimą dėl išlaidų padengimo išimties tvarka.
  6. Jei vėliau iš likusios projekto dotacijos sumos nebūtų galimybių ar organizacija nuspręstų neįgyvendinti projekto mažesne apimtimi (pvz., mažinant dalyvių skaičių), tuomet galėtų būti inicijuojamas projekto nutraukimas. Organizacija turėtų pateikti projekto ataskaitą ir ją patvirtinus pasidengti išlaidas, patirtas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (kelionės ir organizacines).

  PAPILDOMA INFORMACIJA

  • Aukščiau pateikta informacija yra parengta remiantis dabartine situacija ir esamais nutarimais bei rekomendacijomis. Tai reiškia, jog itin svarbu stebėti, kokie vyks pokyčiai, suprasti – kad ateityje terminai ir kt. gali kisti. Jei taip įvyktų, kuo greičiau jus informuosime.
  • Projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas prašome aktyviai komunikuoti su dalyviais, suteikti jiems reikalingos informacijos. Dalyvius visais klausimais pirmiausia kviečiame kreiptis į projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas.
  • Kviečiame savarankiškai domėtis ir nuolat sekti Lietuvos respublikos vyriausybės ir Užsienio reikalų ministerijos skelbiamą informaciją.

   

  DĖL KONKREČIŲ SITUACIJŲ KVIEČIAME KREIPTIS:

  •  elektroniniu paštu

  Darbuotojų kontaktus galite rasti čia.

  • telefonais

  Bendrieji klausimai (8 5) 249 7003;

  klausimai, susiję su „Erasmus+“ jaunimo sritimi (8 5) 250 7442;

  klausimai, susiję su „Europos solidarumo korpusu“ (8 5) 250 7440;

  klausimai, susiję su projektų finansiniu atsiskaitymu (8 5) 249 7008;

  klausimai, susiję su JTBA finansais (8 5) 212 1382;

  klausimai, susiję su komunikacija, kontaktas žiniasklaidai 865491500;

  direktorė (8 5) 260 4249;

  direktorės pavaduotoja (8 5) 249 7004.