Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Atnaujinta: informacija projektų vykdytojams dėl situacijos Ukrainoje
  Atnaujinta: informacija projektų vykdytojams dėl situacijos Ukrainoje
  2022 03 01

  Rusijai užpuolus Ukrainą ir šalyje įvedus karo padėtį, dotacijų gavėjus, kurie įgyvendina bendrus projektus su Ukrainos organizacijomis, raginame vadovautis bendrais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Užsienio reikalų ministerijos nurodymais.

  Remiantis 2022-02-25 ir 2022-02-28 Europos Komisijos oficialiais pranešimais, teikiame rekomendacijas organizacijoms, kurios vykdo „Europos solidarumo korpusas“ finansuotus projektus su Ukraina ir Rusija:

  • Jei projektų dalyviai šiuo metu yra Ukrainoje arba Rusijoje, arba planuoja į jas vykti artimiausiu metu, skatiname skubiai susisiekti su projektų dalyviais ir informuoti apie atsakingų nacionalinių institucijų sprendimus. Skubiai pasitikrinti Užsienio reikalų ministerijos nurodymus ir dėl išvykimo iš Ukrainos ar Rusijos susisiekti su savo šalies ambasada toje šalyje.
  • Nacionalinėms agentūroms suteikiama teisė pritaikyti force majeure sąlygą mobilumams, vykstantiems Ukrainoje ar Rusijoje, vadovaujantis taisyklėmis, kurios nurodytos dotacijos sutartyje ir aprašomos Programos vadove.
  • Projektų vykdytojai savo ruožtu gali atšaukti veiklas, nukelti jų datą ar perkelti veiklų vietą pačiu lanksčiausiu įmanomu būdu, nepažeidžiant bendrų teisinių taisyklių, taikomų „Europos solidarumo korpusui“.
  • Atvykstamojo mobilumo iš Ukrainos ir Rusijos atveju taip pat galima taikyti tokius pačius principus.

  Konkrečiau:

  • Įgyvendinamų išvykstamųjų mobilumų į Ukrainą arba Rusiją, kuriuose dalyvauja dalyviai iš valstybių narių arba Programos asocijuotų trečiųjų šalių, atveju:
   • Force majeure sąlyga gali būti taikoma anksčiau nutraukus veiklą Ukrainoje arba Rusijoje. Dalyvaujančios organizacijos turi informuoti nacionalines agentūras apie atliekamus pakeitimus.
   • Grįžtantys dalyviai turi būti integruoti į siunčiančiąją organizaciją, taip pat turėtų būti išnagrinėta galimybė tęsti veiklą virtualiu būdu su priimančiąja institucija / organizacija.
   • Pagrįstos repatriacijos išlaidos bus laikomos išimtinėmis išlaidomis, taikomi įprasti ataskaitų teikimo reikalavimai.
   • Tuo atveju, kai išimtinių išlaidų kategorija nėra tinkama, dalyvaujančios institucijos gali pasirinkti naudoti mobilumo organizavimo lėšas.
  • ​​​​Įgyvendinamų atvykstamųjų mobilumų į valstybes nares arba į Programos asocijuotąsias trečiąsias šalis, kuriuose dalyvauja dalyviai iš Ukrainos, atveju: dotacijos gavėjai raginami pratęsti šių dalyvių buvimą projekte pagal programos taisykles.
  • Dėl planuojamų veiklų Ukrainoje: visiems dotacijų gavėjams, planuojantiems išvykti į Ukrainą, primygtinai rekomenduojama patikrinti alternatyvias galimybes. Pvz. projektų mobilumų atveju, veiklą organizuoti Lietuvoje ar kitoje Rytų Partnerystės šalyje. Tarptautinio mobilumo atveju, pirmenybė turėtų būti teikiama tiesioginiams ryšiams su Ukraina palaikyti (išlaikant atvykstančių asmenų mobilumo lygius ar veiklas organizuojant virtualiu būdu), o ne pervedant biudžetą į kitas Rytų partnerystės šalis. Dėl veiklos šalies pakeitimo reikėtų iš anksto susiderinti su nacionaline agentūra (raštu).

  Aukščiau nurodytos nuostatos dėl ankstesnio veiklų nutraukimo taikant force majeure, grįžtančių dalyvių integracijos,  veiklų tęstinumo virtualiu būdu ir išlaidų padengimo naudojant mobilumo organizavimo išlaidas, taip pat yra taikomos ir kitoms trečiosioms šalims, kurios ribojasi su Ukraina ir kuriose yra panaši rizika dalyvių saugumui (pagal oficialių institucijų rekomendacijas).

  Artimiausiu metu Europos Komisija pateiks detalesnes rekomendacijas dėl veiklų su Rusija įgyvendinimo. Gavus šias rekomendacijas, taip pat papildomas, informuosime apie jas šioje interneto svetainėje.