Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Projektų viešinimas

Viskas vienoje vietoje

Jūsų projektas yra svarbus ir vertas, kad apie jį sužinotų. Tik kaip, kam, ką ir kada pasakoti?

Siekdami padėti atsakyti į šiuos klausimus mes, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, ir komunikacijos agentūra „INK agency“ paruošėme jums gaires apie projektų viešinimą.

Gairės skirtos „Europos solidarumo korpuso“ programos dotacijų gavėjams.

Įsipareigojimai

Siekiant užtikrinti kokybišką programos ir projektų rezultatų sklaidą, sutartys su dotacijų gavėjais buvo papildytos viešinimo taisyklėmis.

Taisyklės taikomos (privalomos) visiems projektams, kuriuos 2020 m. finansavo„Europos solidarumo korpuso“ programa. Taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio projektams, kurie buvo finansuoti „Europos solidarumo korpuso“ programos 2018 m., 2019 m., tačiau jų veiklos yra įgyvendinamos po 2020 m. liepos 1 d.

Plačiau apie taisykles galite skaityti ir projektų viešinimo gairėse, esančiose aukščiau.

Programos ir projekto matomumo rezultatų sklaidos taisyklės

Logotipai

Dotacijų gavėjai įsipareigoja ant visų viešinimo priemonių (leidinių, plakatų) ir reprezentacinių gaminių (atributikos) visuomet naudoti logotipą, kuris skirtas Programos matomumui ir atpažįstamumui didinti.

1.1. Įprastais atvejais dotacijos gavėjai turi naudoti programos logotipą su užrašu „Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Europos solidarumo korpusas“. Logotipą parsisiųsti galite čia:

Spalvotas LT

Nespalvotas LT

Spalvotas EN

Nespalvotas EN

Redagavimo taisyklės

1.2. Išskirtiniais atvejais (kai anksčiau nurodytas logotipas netinka, nes spaudos plotas yra labai mažas arba dėl vizualinės neatitikties – pavyzdžiui, ant marškinėlių) gali būti naudojamas „Europos solidarumo korpuso“ logotipas. Logotipą parsisiųsti galite čia:

Spalvotas LT

Nespalvotas LT

Spalvotas EN

Nespalvotas EN

Atsisakymo formuluotės naudojimas

Dotacijos gavėjai įsipareigoja visuose leidiniuose ir vizualiniuose kūriniuose, kurie buvo sukurti programos finansuotų projektų metu, nurodyti, jog Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija neatsako už kūrinio autorių turinį, naudojant tokią formuluotę:

  • Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.
  • The European Commission’s support for the production of this publication (work) does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission and National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projektų rezultatų platforma

„Europos solidarumo korpuso“ dotacijų gavėjai yra skatinami dalintis savo projektų aprašymais ir rezultatais projektų rezultatų platformoje. Daugiau apie platformą skaitykite ir projektų viešinimo gairėse, kurios pateiktos aukščiau.

Projektų rezultatų platforma

Agentūros prisidėjimas viešinant projektą

Mes, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, taip pat galime padėti jums skleisti žinią apie projektus keliais būdais:

  • galime pasidalinti jūsų parengtais turinio vienetais (straipsniais, video, kt.) apie projektą JTBA administruojamais kanalais (pavyzdžiui, patalpinti „Europos solidarumo korpuso“ internetinėje svetainėje www.solidarumokorpusas.lt, pasidalinti nuoroda Facebook paskyroje www.facebook.com/veiklusjaunimas/)*.
  • Agentūros darbuotojai ar atstovai gali įvairiomis formomis sudalyvauti jūsų organizuojamuose renginiuose.
  • Galime pakviesti jus į Agentūros organizuojamus renginius pristatyti savo projektus kaip pavyzdžius.

Dėl galimybių prisidėti viešinant jūsų projektą kviečiame kreiptis į Agentūros informacinės veiklos koordinatorę. Kontaktus galite rasti ČIA.
Taip pat visada laukiame užklausų, jei jums kyla bet kokių klausimų, susijusių su projektų viešinimu.

*Agentūra pasilieka teisę nesidalinti turiniu, kuris parengtas nekokybiškai.