Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Projektų viešinimas

Viskas vienoje vietoje

Jūsų projektas yra svarbus ir vertas, kad apie jį sužinotų. Tik kaip, kam, ką ir kada pasakoti?

Finansavimą pagal ES programas savo veiklai gavusieji turi apie tai informuoti visuomenę bei dalintis savo projektų rezultatais.

Svarbiausia atminti, kad kiekvienas jūsų tekstinis, garsinis ar vizualinis pranešimas apie finansuojamą veiklą turi informuoti, kad ji yra finansuojama Europos Sąjungos. Toliau pagal etapą, kai jūsų projektas gavo dotaciją, pateikiame taisykles ir gaires, kaip turi būti viešinami projektai ir jų rezultatai.

2021-2027 m. etapas

Rekomenduojame remtis naujausiomis viešinimo gairėmis, kuriose žingsnis po žingsnio paaiškinta, kaip projektų vykdytojai gali viešinti projektus ir kokius įsipareigojimus turi vykdyti gavę finansavimą: Kaip viešinti savo projektą? 

Tai pat atsakymus į rūpimus klausimus rasite Europos Komisijos parengtame Komunikacijos ir viešinimo taisyklių leidinyje.

Logotipai

ES emblema yra vienintelis/pagrindinis vizualinis prekės ženklas, naudojamas ES finansavimo kilmei pripažinti ir matomumui užtikrinti. Visi paramos gavėjai, vadovaujančios institucijos ir įgyvendinantys ES finansavimą partneriai visuose savo tekstiniuose ir vizualiniuose pranešimuose turi naudoti ES emblemą, patvirtindami, kad parama gauta pagal ES programas. Svarbus įsipareigojimas – teisingai ir gerai pavaizduoti ES emblemą kartu su paprastu teiginiu apie finansavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad ES finansavimo programos yra gana kompleksiškas dalykas, nuspręsta, kad dotacijų gavėjai nebeturi skelbti, pagal kokią programą remiamas jų projektas. Pakanka ES emblemos ir teiginio „Finansuoja Europos Sąjunga“/ „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“.

Paruoštą naudoti ES emblemą su finansavimo teiginiu užrašytu vertikaliai ir horizontaliai, taip pat emblemą su teiginiu Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ bei skirtingais formatais galima atsisiųsti visomis ES ir arabų, salų, norvegų, turkų ir rusų kalbomis iš ES vizualinių elementų atsisiuntimo centro.

Download centre for visual elements

 

Atsisiųskite jums tinkamiausią emblemą su teiginiu ir publikuodami atsižvelkite į spalvos, fono, dydžio, paraščių reikalavimus.

Vadovaukitės ES emblemos naudojimo taisyklėmis.

ES emblemos naudojimo taisyklės

Kviečiame žiūrėti nuotolinio seminaro „Papasakok savo veiklos istoriją“ vaizdo įrašą. Jame aptariami svarbiausi viešinimo veiklų principai, ES remiamų projektų viešinimo reikalavimai ir įkvepiantys pavyzdžiai.

00:00 – Programos pristatymas

02:37 – Kaip efektyviai viešinti savo projektą ir jo rezultatus? (Priemonės, kanalai, taktikos, patarimai, pavyzdžiai)

53:27 – „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ finansuojamų projektų viešinimo taisyklės

1:08:25 – I pavyzdys: Visuomenės ir verslo plėtros instituto vykdomų ES finansuojamų projektų viešinimo gerosios patirtys

1:23:32 – II pavyzdys: Asociacijos „Jaunimas YRA“ vykdomų ES finansuojamų projektų viešinimo gerosios patirtys

1:40:21 – III pavyzdys: Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro vykdomų ES finansuojamų projektų viešinimo gerosios patirtys

1:55:00 – Klausimai-atsakymai

 

Svarbu atminti, kad viešinti reikia ne tik patį projektą ir jo veiklas, bet ir pasiektus rezultaltus. Daugiau apie rezultatų sklaidą – asociacijos „Unique projects“ parengtame paaiškinimu, kuo skiriasi projekto matomumo ir rezultatų sklaida (visibility and dissemination): Visibility vs. Dissemination

Pabaigę projektą paskelbkite jo rezultatus „Europos solidarumo korpuso“ projektų platformoje.

„Europos solidarumo korpuso“ projektai

2018-2021 m. etapas

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir komunikacijos agentūra „INK agency“ paruošė jums gaires apie projektų viešinimą.

Gairės skirtos „Europos solidarumo korpuso“ programos dotacijų gavėjams.

Įsipareigojimai

Siekiant užtikrinti kokybišką programos ir projektų rezultatų sklaidą, sutartys su dotacijų gavėjais buvo papildytos viešinimo taisyklėmis.

Taisyklės taikomos (privalomos) visiems projektams, kuriuos 2020 m. finansavo„Europos solidarumo korpuso“ programa. Taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio projektams, kurie buvo finansuoti „Europos solidarumo korpuso“ programos 2018 m., 2019 m., tačiau jų veiklos yra įgyvendinamos po 2020 m. liepos 1 d.

Plačiau apie taisykles galite skaityti ir projektų viešinimo gairėse, esančiose aukščiau.

Programos ir projekto matomumo rezultatų sklaidos taisyklės

Logotipai

Dotacijų gavėjai įsipareigoja ant visų viešinimo priemonių (leidinių, plakatų) ir reprezentacinių gaminių (atributikos) visuomet naudoti logotipą, kuris skirtas Programos matomumui ir atpažįstamumui didinti.

1.1. Įprastais atvejais dotacijos gavėjai turi naudoti programos logotipą su užrašu „Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Europos solidarumo korpusas“. Logotipą parsisiųsti galite čia:

Spalvotas LT

Nespalvotas LT

Spalvotas EN

Nespalvotas EN

Redagavimo taisyklės

1.2. Išskirtiniais atvejais (kai anksčiau nurodytas logotipas netinka, nes spaudos plotas yra labai mažas arba dėl vizualinės neatitikties – pavyzdžiui, ant marškinėlių) gali būti naudojamas „Europos solidarumo korpuso“ logotipas. Logotipą parsisiųsti galite čia:

Spalvotas LT

Nespalvotas LT

Spalvotas EN

Nespalvotas EN

Atsisakymo formuluotės naudojimas

Dotacijos gavėjai įsipareigoja visuose leidiniuose ir vizualiniuose kūriniuose, kurie buvo sukurti programos finansuotų projektų metu, nurodyti, jog Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija neatsako už kūrinio autorių turinį, naudojant tokią formuluotę:

  • Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.
  • The European Commission’s support for the production of this publication (work) does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission and National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Agentūros prisidėjimas viešinant projektą

Mes, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, taip pat galime padėti jums skleisti žinią apie projektus keliais būdais:

  • galime pasidalinti jūsų parengtais turinio vienetais (straipsniais, video, kt.) apie projektą JTBA administruojamais kanalais (pavyzdžiui, patalpinti „Europos solidarumo korpuso“ internetinėje svetainėje www.solidarumokorpusas.lt, pasidalinti nuoroda Facebook paskyroje www.facebook.com/veiklusjaunimas/)*.
  • Agentūros darbuotojai ar atstovai gali įvairiomis formomis sudalyvauti jūsų organizuojamuose renginiuose.
  • Galime pakviesti jus į Agentūros organizuojamus renginius pristatyti savo projektus kaip pavyzdžius.

Dėl galimybių prisidėti viešinant jūsų projektą kviečiame kreiptis į Agentūros informacinės veiklos koordinatorę. Kontaktus galite rasti ČIA.
Taip pat visada laukiame užklausų, jei jums kyla bet kokių klausimų, susijusių su projektų viešinimu.

*Agentūra pasilieka teisę nesidalinti turiniu, kuris parengtas nekokybiškai.

Naudinga medžiaga

Galite naudoti pristatymų metu. Prezentacijoje pateikite minimalų kiekį teksto, dažniau – grafikus, diagramas, rezultatus ir raktinius pristatymo žodžius.

Prezentacijos šablonas

Galite iš anksto susiplanuoti ir susižymėti, kokią medžiagą reikės pasiruošti, kokias užduotis atlikti, iki kada, kas bus atsakingas, kokio rezultato viešinimo veiksmais bus siekiama ir kt.  Viešinimo planą pravartu naudoti online sheet formatu bei visiems komandos nariams pildyti realiuoju laiku.

Viešinimo veiksmų plano šablonas