Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Įgyvendindamas solidarumo projektą baikerių klubas atvėrė duris atskirtį patiriančiam jaunimui
  Įgyvendindamas solidarumo projektą baikerių klubas atvėrė duris atskirtį patiriančiam jaunimui
  2023 04 03

  Penki jaunuoliai, kurie taip pat yra baikerių klubo „Klajokliai“ nariai, suorganizavo solidarumo projektą „Skirtingi, bet vieningi“, kuriuo siekia suteikti galimybes socialiai izoliuotam jaunimui. Tarp jų yra ir atvykę iš Ukrainos jaunuoliai. Šio „Europos solidarumo korpuso“ finansuoto Solidarumo projekto tikslas yra įtraukti jaunimą į nuolatinę veiklą savo gyvenamojoje vietovėje, ugdyti pasitikėjimą tarpusavyje, plėtoti atskirtį patiriančių jaunuolių socialinį aktyvumą, ugdyti iniciatorių grupės socialinę, edukacinę ir profesinę kompetenciją ir padėti pabėgusiems nuo karo Ukrainoje jaunuoliams integruotis į bendruomenę.

  Projektas jau greit baigsis, tad jo koordinatorė Justina Zaleckienė mielai pasidalino savo patirtimi.

  Kaip kilo projekto idėja?

  Apie galimybę teikti paraišką klubo bendruomenei pranešiau aš, kadangi dirbu su jaunimo organizacijomis, savanoriauju, informaciją apie galimybę teikti paraišką pati sužinojau dalyvaudama mokymuose. Kadangi klubo nariai nuolat aktyviai dalyvauja rengiamuose sportiniuose renginiuose bei varžybose, prisideda prie įvairių renginių organizavimo, bei klube yra jaunuoliu, kurie patenka į tikslinę amžiaus grupę, šia galimybe jie susidomėjo kaip mat.

  Baikerių klubas „Klajokliai“ vykdydamas savo veiklą dėmesį skiria vaikų ir jaunimo užimtumui didinti, nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijai. Per daug metų susiformavusi ir vis didėjanti bendruomenė ne tik vykdo pagrindines veiklas, bet ir intensyviai rūpinasi ir sprendžia socialinės atskirties, prevencijos, integracijos ir šiuo metu labai aktualius pabėgėlių nuo karo Ukrainoje integracijos klausimus.

  Prasidėjus karui Ukrainoje Elektrėnuose apsistojo daug šeimų patiriančių įvairiausių socialinių sunkumų. Šeimos dažniausiai būna nepilnos, atvyksta mamos su vaikais, tarp kurių būna paauglių. Dažnu atveju paaugliai-vaikinai ieško vyriškos draugijos, labai svarbu, kad vaikinai svetimoje šalyje rastų tinkamą laisvalaikio praleidimo būdą. Baikerių klubo „Klajokliai“ nariai bendradarbiaudami su Elektrėnų jaunimo centru bei Elektrėnų šeimos namais, pastebėjo problemą dėl atvykusių jaunuolių iš Ukrainos integracijos. Jie sunkiai pritampa, susiradę naujų pažinčių, bet negalėdami įvertinti aplinkos saugumo dažnai papuola į aplinkas, kuriose gresia žalingų įpročių pavojus.

  Kadangi dauguma baikerių klubo narių yra suaugę, atsakingi, turintys autoritetą žmonės, jaunimui būti šios bendruomenės tarpe yra saugu. Tačiau tam, kad galima būtų pritraukti socialiai pažeidžiamą jaunimą, reikia veiklų, kurios galėtų sudominti ir paskatinti šioje bendruomenėje lankytis tiek iš Ukrainos atvykusius jaunuolius, tiek Elektrėnuose gyvenančius jaunuolius patiriančius socialinę atskirtį ar susiduriančius su kitais sunkumais. Susibūrusi klube „užaugusių“ jaunuolių grupė susidomėjo galimybe būtent per šio projekto veiklas spręsti problemas ir mažinti socialinę atskirtį tarp jaunimo.

  Kokios veiklos daromos projekto metu?

  Du kartus per mėnesį vykdomi įvairūs renginiai, veiklos, organizuojamos sporto varžybos ir treniruotės. Pritaikę savo patirtį, žinias ir organizacinius įgūdžius, jaunimas nusprendė naudoti skaitmenines priemones savo veiklose. Projekto iniciatoriai kartu su dalyviais tarpusavyje bendrauja skaitmeninių priemonių pagalba, tokių kaip: Slid, Kahoot, Badge Wallet programėlėmis. Toks bendravimo būdas padėjo lengviau tvarkyti informaciją, mokyti dalyvius naudotis naujomis skaitmeninėmis priemonėmis. Projekto pabaigoje planuojamas viešas renginys, skirtas projekto veikloms ir jų rezultatams aptarti.

  Kas buvo ar yra sunkiausia įgyvendinant projektą?

  Sunkiausia techninė paraiškos rašymo dalis, kadangi jaunuolių komanda neturi kompetencijų ir patirties paraiškų rašyme, be pagalbos, jiems tai padaryti būtų praktiškai neįmanoma. Taip pat kelia sunkumų tai, kad visi komandos nariai yra dirbantys žmonės, todėl projekto įgyvendinimas jiems yra papildoma, savanoriška veikla, kuriai reikia rasti papildomai laiko. Klube susibūrę skirtingo amžiaus žmonės, dėl to jaunimui derinti įvairias veiklas, įtraukiant į jas ir kitus bendruomenės, klubo narius būna iššūkis, tačiau, būtent per tokias veiklas ir prasideda kartų dialogas.

  Kas projekto metu buvo smagiausia? 

  Smagiausia, kai suplanuota veikla ar renginys įvyksta ir visa komanda džiaugiasi rezultatais bei jaučia palaikymą iš vyresnių klubo narių. Visada smagiausia aptarinėti ir džiaugtis tuo, ką pavyksta padaryti.

  Kaip didinote jaunimo įtrauktį?

  Bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip Elektrėnų Atviras jaunimo centras, mokyklos, sporto klubai, biblioteka. Viešindami informaciją apie veiklas ir renginius. Bendraudami su žmonėmis. Kadangi baikerių bendruomenė yra labai uždara bendruomenė, tai pirmiausiai visi procesai prasideda viduje: nuo įsitraukimo pačių klubo narių, nuo kartų dialogo ir jaunimo palaikymo. Bet projekto dėka, tie pokyčiai jau prasidėjo.

  Ką patartumėte kitiems?

  Patarčiau apsidairyti aplink save, tikrai savo artimiausioje aplinkoje rasite jaunų žmonių, kurie gali padėti išspręsti ne vieną bendruomenės ar organizacijos problemą. Reikia palaikyti ir įgalinti jaunimą, padėti jiems patikėti savimi.

  Ką davė projektas bendruomenei? 

  Projektas „Skirtingi, bet vieningi“ padėjo užmegzti dialogą tarp skirtingų amžiaus grupių, įtraukė bendruomenę į įvairias veiklas bei paskatino spręsti savo gyvenamosios vietos problemas, bendruomenė noriai įsitraukė į savanorystę, atrado naujų veiklų savo aplinkoje, pradėjo bendrauti su kitomis organizacijomis. Be to, šis projektas tapo geru pavyzdžiu, kuris Elektrėnų savivaldybę paskatino tęsti tokias veiklas.

  Projekto numeris: 2022-2-LT02-ESC30-SOL-000090813

  https://www.facebook.com/strangersmc