Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Naujai Kokybės ženklą gavusių organizacijų mokymai 04.24–25
  • Pradžia
  • Anketos
  • Naujai Kokybės ženklą gavusių organizacijų mokymai 04.24–25

Mokymai skirti supažindinti naujai Kokybės ženklą gavusias (akredituotas) organizacijas su Europos solidarumo korpuso programa, mokymosi ir mokymo procesu, savanorystės fazėmis, tutoriaus ir mentoriaus vaidmenimis ir atsakomybėmis, savanorio palydėjimu, konfliktų valdymų ir pan. Šiuose mokymuose taip pat kviečiami dalyvauti ir atstovai iš organizacijų, kurios buvo akredituotos anksčiau, tačiau organizacijoje keitėsi atsakingi asmenys darbe su tarptautiniais savanoriais.

Numatoma mokymų vieta – Kaunas, tačiau informacija bus patikslinta eigoje.

Vardas

Pavardė

Lytis

Telefono numeris

El. paštas

Kokiai organizacijai priklausote?

Kokias temos mokymų metu jums yra aktualiausios?

Ar jums bus reikalinga nakvynė viešbutyje?

Jūsų spec. poreikiai (įrašykite, jei esate vegetaras (-ė), alergiškas (-a) tam tikriems produktams ar pan.)

Ar jums bus reikalingas oficialus kvietimas į šį renginį? Jeigu taip, nurodykite savo pareigas, vadovo vardą ir pavardę.

Ar sutinkate dalyvauti visą mokymų laiką?

Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt.(toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad šio sutikimo registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslu surinktus asmens duomenis perduotų tiesiogiai su renginio organizavimu susijusiems duomenų gavėjams, pvz. apgyvendinimo įstaigai, maitinimo įstaigai. 3.) Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ar apklausa bus platinama (-os)) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 5 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite; 4.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 5. Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs el. paštu info@jtba.lt ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.