Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Profesinės veiklos projektai

Tai tokie projektai, kuriuos įgyvendindama organizacija priima jaunus (18–30 m.) žmones apmokamai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai – praktikai arba darbui. Organizacija privalo užtikrinti užimtumą – visą darbo dieną trunkančią veiklą; palaikymą, pagalbą – reguliarius susitikimus su paskirtais mentoriumi ir tutoriumi.

Mentorius – organizacijos paskirtas asmuo, kuris atsako už asmeninę pagalbą savanoriui, visą jo ugdymo(si) procesą, padeda jam integruotis į vietos bendruomenę. Pagrindinės mentoriaus atsakomybės sritys – asmeninė parama savanoriui, ugdymo/mokymosi proceso organizavimas bei savanorio integracija organizacijoje ir vietos bendruomenėje.

Tutorius – organizacijos paskirtas asmuo, kuris planuoja ir derina savanorio veiklos laiką, užduotis, stebi ir vertina, padeda spręsti kylančias problemas. Pagrindinės kuratoriaus atsakomybės sritys – parama, susijusi su veikla.

Nuo savanoriškos veiklos projektų šie – profesinės veiklos projektai – skiriasi tuo, kad priimtam jaunam žmogui organizacija gali suteikti didesnių atsakomybių, skirti daugiau užduočių.

Kas gali kurti ir įgyvendinti profesinės veiklos projektą?

Yra du pagrindiniai reikalavimai organizacijoms, norinčioms kurti ir įgyvendinti profesinės veiklos projektus:

  1. Organizacija privalo turėti kokybės ženklą – jį suteikia Nacionalinė agentūra ir jis reiškia, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.
  2. Organizacija turi suvokti, jog projekto veiklos privalo atitikti Europos solidarumo korpuso programos idėją. Tai reiškia, jog projektas turi teikti naudą ne tik organizacijai, bet ir bendruomenėms.

 

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo  profesinė veikla

Praktikos projektas

Organizacija priima praktikuotis jauną žmogų – pasirašoma sutartis ir sudaromos sąlygos įgyti profesinių žinių neformalaus ugdymosi būdu.

Trukmė 2–6 mėn.

Projekto veiklos privalo atitikti Europos solidarumo korpuso programos idėją – tai reiškia, jog projektas turi teikti naudą ne tik organizacijai, jaunam žmogui, bet ir bendruomenėms.

 

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo  profesija

Įdarbinimo projektas

Organizacija įdarbina jauną žmogų – pasirašoma sutartis ir užtikrinamas neformaliu būdu pagrįstas kompetencijų kėlimasis.

Trukmė 3–12 mėn.

Projekto veiklos privalo atitikti Europos solidarumo korpuso programos idėją – tai reiškia, jog projektas turi teikti naudą ne tik organizacijai, jaunam žmogui, bet ir bendruomenėms.