Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Per 142 mln. Eur savanoriškai veiklai padėti tiems, kam pagalbos reikia labiausiai
  Per 142 mln. Eur savanoriškai veiklai padėti tiems, kam pagalbos reikia labiausiai
  2022 12 09

  Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 2023 m. Europos solidarumo korpuso programą. Europos solidarumo korpusas yra ES programa, skirta jaunuoliams, norintiems dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse, pradedant pagalba palankių sąlygų neturintiems žmonėms ir baigiant sveikatos ir aplinkosaugos veiksmais visoje ES ir už jos ribų.

  Paskelbus kvietimą per Europos jaunimo metus ir numačius daugiau kaip 142 mln. EUR, siekiama sukurti daugiau solidarumo galimybių jaunimui. Iš šių lėšų bus finansuojama savanoriška veikla, jaunimo vadovaujami solidarumo projektai, savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse, daugiausia dėmesio skiriant pagalbai nuo ginkluotų konfliktų bėgantiems asmenims ir kitoms gaivalinių ar negaivalinių nelaimių aukoms, prevencija, skatinimas ir parama sveikatos srityje, taip pat tolesnė Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso veikla.

  Šiuo kvietimu dalyviams taip pat siūloma galimybė dalyvauti humanitarinės pagalbos operacijose visame pasaulyje. Padedant Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusui turėtų būti plėtojamas valstybių narių, programos [i] asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijų ir savanorių ir Europos Sąjungai nepriklausančių šalių žmonių bei bendruomenių solidarumas. Todėl pirmieji savanoriai bus išsiųsti įgyvendinti įvairiose pasaulio šalyse vykdomų projektų.

  Programos solidarumo veikloje, kuria sprendžiamos visuomenės problemos, gali dalyvauti 18–30 metų amžiaus jaunuoliai, o savanoriškoje veikloje, kuria remiama tarptautinė humanitarinės pagalbos veikla, – 18–35 metų asmenys.

  Europos solidarumo korpuso veikloje norintys dalyvauti jaunuoliai turi užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale, kuriame jie gali rasti informacijos apie projektus įgyvendinančias organizacijas. Europos solidarumo korpuso portale užsiregistravusios jaunimo grupės taip pat gali teikti paraiškas dėl jų pačių vadovaujamų solidarumo projektų finansavimo.

  Veiklai pagal Europos solidarumo korpuso programą vykdyti finansavimo prašyti gali bet kurios viešosios arba privačiosios įstaigos. Jos turi turėti kokybės ženklą, kuriuo patvirtinama, kad jos gali vykdyti kokybišką solidarumo veiklą laikydamosi programos principų, tikslų ir reikalavimų. Paraiškas dėl centralizuotų veiksmų jos gali teikti padedamos Europos solidarumo korpuso nacionalinių agentūrų, įsikūrusių visose ES valstybėse narėse ir programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA). Kvietime teikti paraiškas išvardytos įvairios veiksmų rūšys, jų tinkamumo kriterijai ir atitinkami paraiškų teikimo terminai.

  Pagrindiniai faktai

  Europos solidarumo korpusas nuo 2018 m. spalio mėn. veikia kaip ES finansuojama programa, kurios 2018–2020 m. veiklos biudžetas buvo 375,6 mln. EUR. Šia ankstesnėmis ES solidarumo srities iniciatyvomis grindžiama programa siekiama suteikti unikalių galimybių solidarumo sektoriuje veikiančioms organizacijoms ir jaunimui, norinčiam prisidėti prie visuomenės gerovės jiems svarbiausiose srityse. Remdamasis iniciatyvos sėkme, Europos solidarumo korpusas tęsia ir toliau tęs savo veiklą 2021–2027 m. laikotarpiu ir ją plės toliau, kad prisidėtų prie humanitarinės pagalbos teikimo visame pasaulyje. Bendras 2021–2027 m. Europos solidarumo korpuso programos biudžetas yra 1,009 mlrd. EUR. Per septynerių metų laikotarpį pagal šią ES programą solidarumo veiksmuose galės dalyvauti ne mažiau kaip 270 000 jaunuolių.

  Europos solidarumo korpusas remia Europos Sąjungos politinius prioritetus, o organizacijas ir jaunimą įtraukia į projektus, kurie skirti tiems prioritetams įgyvendinti:

  • skatinama įtrauktis ir įvairovė ir siekiama visiems jaunuoliams suteikti vienodas galimybes naudotis Europos solidarumo korpuso teikiamomis galimybėmis;
  • remiami projektai ir veikla, kuriais siekiama apsaugoti, išsaugoti ir gerinti natūralias buveines ir aplinką, didinti informuotumą apie aplinkos tvarumą ir sudaryti sąlygas elgsenos pokyčiams;
  • prisidedama prie skaitmeninės pertvarkos, remiant projektus ir veiklą, kuriais ugdomi skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninis raštingumas ir gerinamas skaitmeninių technologijų rizikos ir galimybių supratimas;
  • jaunimas įtraukiamas ir įgalinamas aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti tikrais pokyčių formuotojais.

  Dėl programai būdingo lankstumo, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis agentūromis, Europos solidarumo korpusas greitai sutelkė jėgas, kad padėtų perkeltiems ukrainiečiams. 2022 m. projektų paraiškų teikėjai buvo paraginti įtraukti veiklą, susijusią su perkeltų ukrainiečių integravimu, bendrų Europos vertybių propagavimu arba kova su dezinformacija ir melagingomis naujienomis.

  Oficialus kvietimas teikti paraiškas

  Programos gidas 2023 m. 

  Paraiškų teikimo platforma