Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Registracija į Solidarumo projektų mokymus 11.15-16

  Mokymai vyks Bebrusų dvare (Svajonių 15, Ščiūriškių km., Luokesos sen., Molėtai)

   Vardas

   Pavardė

   Lytis

   Telefono numeris

   El. paštas

   Kokiai organizacijai priklausote?

   Koks jūsų vaidmuo projekte?

   Už ką esate atsakingas(-a) projekto metu? Įvardinkite konkrečias savo atsakomybes viso projekto metu.

   Trumpai apibūdinkite savo projekto grupę ir laukiamą projekto rezultatą.

   Kada pradėjote įgyvendinti savo projektą?

   Kaip Jums sekasi įgyvendinti projektą? Trumpai apibūdinkite.

   Kokie didžiausi iššūkiai kyla Jums įgyvendinant projektą?

   Ką norėtumėte sužinoti šių mokymų metu? (Būkite kuo konkretesni, galite formuluoti klausimus ir nurodyti temas, kurios Jus labiausiai domina)

   Ar jums bus reikalinga nakvynė?

   Jūsų spec. poreikiai (įrašykite, jei esate vegetaras (-ė), alergiškas (-a) tam tikriems produktams ar pan.)

   Ar jums bus reikalingas oficialus kvietimas į šį renginį? Jeigu taip, nurodykite savo pareigas, vadovo vardą ir pavardę.

   Sutinku dalyvauti visą mokymų laiką.

   Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt.(toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad šio sutikimo registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslu surinktus asmens duomenis perduotų tiesiogiai su renginio organizavimu susijusiems duomenų gavėjams, pvz. apgyvendinimo įstaigai, maitinimo įstaigai. 3.) Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ar apklausa bus platinama (-os)) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 5 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite; 4.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 5. Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs el. paštu info@jtba.lt ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.