Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Naujienos
Trumpas įtraukties ir solidarumo pažintinis vizitas Romoje
2022 11 06

Pažintinis vizitas

Gruodžio 11-14 d., 2022 | Roma, Italija

REGISTRACIJA iki lapkričio 9 d.

Pažintinis vizitas suteiks galimybę surinkti, tyrinėti ir aptarti Europos solidarumo korpuso praktikas ir patirtis, daugiausiai dėmesio skiriant solidarumui, įtraukčiai ir įvairovei.

Pažintinis vizitas suteiks galimybę jaunimo organizacijoms, jaunimo klubams, aktyviam jaunimui, neformalioms jaunimo grupėms iš įvairių ES šalių surinkti, tyrinėti ir aptarti ESK praktikas ir patirtis, pagrindinį dėmesį skiriant glaudžiam ryšiui, esančiam tarp solidarumo, pilietinio dalyvavimo ir įtraukties bei įvairovės.

Pažintinis vizitas suteiks galimybę pagalvoti, kaip solidarumo projektai ir bendruomeninė patirtis gali prisidėti prie mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimo į potencialių pareiškėjų ir tiesioginių bei netiesioginių naudos gavėjų būrį, bei kaip skatinti jų asmeninį, socialinį ir pilietinį įsitraukimą. Be to, mažiau galimybių turintys jauni žmonės neabejotinai prisidės prie bendruomenės jausmo kūrimo mikrolygmeniu ir sukurs priklausymo jausmą.

Ši veikla taip pat taps erdve naujoms idėjoms ir naujų vietinių projektų pradžiai.

Dalyviai aplankys vietos organizacijas/jaunimo centrus/neformalių grupių projektus, kurie dirba su ESK programa ir vietinėmis/regioninėmis programomis/iniciatyvomis/fondais, taip pat atras ir keisis geriausiomis įgyvendintomis jaunimo įtraukimo ir darbo su jaunimu praktikomis.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas organizacijoms / grupėms, dirbančioms su jaunimu iš mažumų, nepalankioje padėtyje esančių ar atskirtų vietovių, jaunimu, turinčiu mažiau galimybių.

Dalyviai dalinsis  žiniomis ir patirtimi iš savo šalių, taip analizuodami, kokie projektai ir metodai skatina jaunimo integraciją ir įtrauktį bei prisideda prie vietos organizacijų darbo.

Veiklos programa apims vizitus vietoje, seminarus, temines darbo grupes ir diskusijas apie socialinę įtrauktį, įvairovę, solidarumą ir bendruomenės kūrimą.

Veiklos tikslai yra šie:

  • Daugiau sužinoti ir įgyti naujos patirties, susijusios su ESK, solidarumo ir savanorystės projektais, neformalia ir savaimine veikla;
  • geriau suprasti apie įtraukias praktikas ESK kontekste ir bendrai gyvenime;
  • Išanalizuoti solidarumo, kaip socialinių inovacijų įrankio, darančio poveikį vietos bendruomenei, iššūkius;
  • Vertinti įtrauktį ir įvairovę, kaip pagrindinę projekto dalį, o ne tik kaip dar vieną langelį, kurį reikia pažymėti;
  • Skatinti supratimą, kad ESK projektai yra įtraukties ir bendruomenės kūrimo įrankiai.

Registracija čia: SALTO-YOUTH