Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Dėl dalyvavimo „Europos solidarumo korpuso“ programoje 2021–2027 m.
  • Pradžia
  • Anketos
  • Dėl dalyvavimo „Europos solidarumo korpuso“ programoje 2021–2027 m.

  Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kokie yra jūsų organizacijos planai dėl dalyvavimo „Europos solidarumo korpuso“ programoje 2021–2027 m.

  Naudodamasi anketose jūsų pateiktais duomenimis Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra turės galimybę įvertinti būsimų aktyvių organizacijų kiekį ir su jomis susisiekti individualiai dėl tolesnių procedūrų.

  Prašome atsakingai įvertinti  savo planus ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus iki 2020 m. birželio 26 d. (imtinai).

  Jei pildant anketą kyla neaiškumų, kviečiame kreiptis justina@jtba.lt arba (8 5) 250 7440.

   

   1. Vardas ir pavardė

   2. Telefono nr.

   3. El. paštas

   4. Organizacijos pavadinimas

   5. Organizacijos adresas (gatvė, pastato nr., miestas)

   6. Organizacijai suteiktos „Erasmus+“ savanoriškos veiklos akreditacijos numeris (pvz. 2014-1-LT02-KA110-001234)

   7. Ar planuojate dalyvauti „Europos solidarumo korpuso“ programoje 2021–2027 metais (įgyvendinti savanoriškos veiklos arba stažuočių ir įdarbinimo projektus)?

    

   8. Jei planuojate dalyvauti „Europos solidarumo korpuso“ programoje 2021–2027 metais, tai kokiu statusu?

    

   9. Jeigu neplanuojate dalyvauti programoje, įvardinkite priežastis kodėl.

    

   Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt.(toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu – programos įgyvendinimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 3.) Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs (-usi) el. paštu info@jtba.lt, ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.