Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  SO metinis susitikimas nuotoliniu būdu (I dalis) 2020 m. gegužės 29 d. Įvertinimo anketa
  • Pradžia
  • Anketos
  • SO metinis susitikimas nuotoliniu būdu (I dalis) 2020 m. gegužės 29 d. Įvertinimo anketa

   Kaip sužinojote apie šį renginį?

   Jei kita, prašome įvardyti

    

   Prašome įvertinti renginį.

   PRIEŠ RENGINĮ

   Ar informacija apie renginį buvo išsami ir suprantama?

    

   Ar buvo reaguojama į jūsų klausimus ir buvo bendradarbiaujama?

    

   Ar renginio tema buvo aktuali jums ar jūsų organizacijai?

    
   RENGINIO METU
    
   Buvo sudarytos palankios mokymosi sąlygos

    

   Pasirinktos tinkamos priemonės ir metodai informacijos pateikimui/ kompetencijų tobulinimui

    
   Renginys atitiko mano lūkesčius

    
   Kokias renginio metu įgytas žinias/ kompetencijas galėsiu pritaikyti savo veikloje:

    

   Kokia renginyje pateikta informacija Jums buvo neaktuali?

    

   Kokios informacijos jums trūko šiame renginyje?

    
   Jūsų pasiūlymai ir komentarai renginio tobulinimui:

    

    
   Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt.(toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu veiklos vertinimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 3.) Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs el. paštu info@jtba.lt ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.