Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose vertinimo forma

   1. Vardas, pavardė

   2. El. pašto adresas

   3. Amžius

   4. Renginio, kuriame dalyvavote, pavadinimas ir data

   5. Ar renginys atitiko jūsų lūkesčius?

   6. Pakomentuokite.

   7. Su kuria „Europos solidarumo korpuso“ veiklos sritimi buvo susijęs renginys?

   8. Kaip ketinate taikyti įgytas žinias, naudoti užmegztus kontaktus? Trumpai aprašykite.

   9. Ar ketinate organizuoti „Europos solidarumo korpuso“ projektą, teikti paraišką?

   10. Jei ketinate teikti paraišką, kuriai „Europos solidarumo korpuso“ sričiai?

   11. Ar rekomenduotumėte šį renginį kitiems?

   12. Pakomentuokite.

   13. Kaip sužinojote apie renginį?

   14. Kviečiame parašyti straipsnį apie savo dalyvavimo patirtį, įspūdžius. Paminėkite, ką išmokote, atradote, pastebėjote, ką pritaikysite savo tolimesnėje veikloje. Pridėkite nuotraukų (arba video) ir atsiųskite el. paštu monika.paulauskaite@jra.lt

   Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), kodas 188681478, registruotos buveinės adresas Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris +37063408299, el. pašto adresas info@jra.lt tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu veiklos vertinimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jra.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 3.) Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs el. paštu info@jra.lt ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.