Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Youthpass taikymas

Mokyklos baigimą liudija gaunamas atestatas, universitete ar kolegijoje įgytą išsilavinimą – diplomas. O patirtį programoje „Europos solidarumo korpusas“ – „Youthpass“ pažymėjimas!

 

Kas yra „Youthpass“?

„Youthpass“ pildo pats projekto dalyvis, padedamas projekto organizatorių. Pildydamas dalyvis aprašo projekto metu paties įgytas kompetencijas – taip, naudodamasis „Youthpass“ įrankiu, jaunuolis mokosi reflektuoti ir įsivertinti įgytą patirtį.

Patvirtintas projekto organizatorių „Youthpass“ tampa pažymėjimu, kuris įrodo programos „Europos solidarumo korpusas“ projekte įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip mokymosi laikotarpį.

 

8 bendrųjų gebėjimų sritys

2006 m. Europos Sąjunga apibrėžė bendrųjų gebėjimų sistemą, taikytiną įvariose švietimo srityse, įskaitant ir neformalųjį ugdymąsi. Bendrieji gebėjimai yra tie, kurių reikia visiems asmenims, norintiems realizuoti save asmeniniame, profesiniame ir socialiniame gyvenime, būti aktyviais piliečiais bei gyventi darniai ir sveikai.

Šių gebėjimų įsivertinimu prieš ir po dalyvavimo programoje „Europos solidarumo korpusas“ yra paremtas „Youthpass“ įrankis.

Gebėjimai apibrėžiami kaip žinių, įgūdžių ir pažiūrų rinkinys. Jie skirstomi į 8 pagrindines sritis, tačiau jos yra tarpusavyje susijusios ir priklauso viena nuo kitos.

Kviečiame susipažinti, kokios žinios ir įgūdžiai priskiriami kiekvienai iš sričių bei kokie klausimai turėtų būti keliami kokybiškam įsivertinimui.

 

Apie 8 bendrųjų gebėjimų sritis lietuviškai

Apie 8 bendrųjų gebėjimų sritis angliškai

 

Kokia yra „Youthpass“ vertė?

  • Lietuvoje „Youthpass“ pripažintas ir formaliojo švietimo sistemoje. Stojantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas, bakalauro studijų programas, LAMA BPO sistemoje pateikę „Youthpass“ pažymėjimą, kuris patvirtina ilgiau nei 3 mėnesius trukusią savanorystę – gauna papildomą 0,25 balo.
  • Pildant „Youthpass“ pažymėjimą lavinamas gebėjimas savireflektuoti – kuris bus naudingas ir ateityje – pavyzdžiui, pildant CV, siekiant gauti norimą darbo poziciją ar būti atrinktam įvairiuose konkursuose.
  • Europos Komisija yra patvirtinusi „Youthpass“ strategiją – siekiama, kad „Youthpass“ būtų kuo plačiau naudojamas ir pripažįstamas vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.
Miglė
„Youthpass“ pažymėjimą, įgytą ilgalaikės tarptautinės savanorystės metu, panaudojo stodama į Vilniaus universitetą: „Nežinojau, ką noriu veikti, kur noriu studijuoti, ar išvis noriu. Savanorystė padėjo man suprasti save. O jos metu įgytas „Youthpass“ pažymėjimas – gauti papildomas 0,25 balo bei įveikti stojimo į universitetą reikalavimus“.

Kaip jaunam žmogui gauti „Youthpass“?

„Youthpass“ išduodamas po dalyvavimo ES programų „Europos solidarumo korpusas“ ir „Erasmus+“ (neformaliojo ugdymo srities) projektuose. Projektą vykdanti organizacija turi informuoti dalyvius apie galimybę gauti „Youthpass“ pažymėjimą, padėti jį pildant.

 

Ką apie „Youthpass“ svarbu žinoti „Europos solidarumo korpuso“ projektą vykdančiai organizacijai?

Projekto veiklos pradžioje dalyviai turi būti supažindinti su „Youthpass“ įrankiu ir galimybe po veiklų gauti pažymėjimą. Jo pageidaujantiems projekto dalyviams „Youthpass“ turi būti išduotas. „Youthpass“ taikymas yra vienas iš projektų kokybės kriterijų – į tai, ar „Youthpass“ taikomas projekte, yra atsižvelgiama vertinant tiek projektų paraiškas, tiek ataskaitas.

Šiaulių Didždvario gimnazija
„Youthpass“ įrankis Šiaulių Didždvario gimnazijoje, dirbant su tarptautiniais savanoriais, taikomas jau ilgą laiką: „Tai yra labai aiškus, lengvai suprantamas įrankis, kuriuo lengva naudotis. Taikydami jį mūsų darbuotojai padeda jauniems žmonėms atpažinti ir įsivardinti projektų veiklų metu patobulintus įgūdžius ar naujai įgytas žinias. O savirefleksija juk yra vienas iš projekto kokybės kriterijų“.

Youthpass“ išduodami naudojantis techniniu įrankiu – svetaine www.youthpass.eu. Svetainėje pateikiama pagrindinė informacija apie „Youthpass“, metodinės rekomendacijos bei galimybė keliais žingsniais sukurti „Youthpass“ pažymėjimus be išankstinių instrukcijų ar specialaus pasirengimo.

 

Kaip paruošti „Youthpass“

 

Taip pat galite pasinaudoti parengtais informaciniais lankstinukais, pritaikytais kiekvienam „Europos solidarumo korpuso“ programos veiksmui.

 

Youthpass in Volunteering Projects

Youthpass in Solidarity Projects

 

Jei lieka klausimų apie „Youthpass“ – susisiekime.