Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Naujienos
 • Pradžia
 • Naujienos
 • Europos solidarumo korpuso bendruomenė kviečiama teikti atsiliepimą apie programą
Europos solidarumo korpuso bendruomenė kviečiama teikti atsiliepimą apie programą
2022 10 27

Europos Komisija norėtų sužinoti jūsų nuomonę apie programą „Europos solidarumo korpusas“. Tai pirmas 2021–2027 m. Europos solidarumo korpuso programos tarpinio vertinimo ir 2018–2020 m. Europos solidarumo korpuso programos galutinio vertinimo etapas. Šis kvietimas pateikti jūsų atsiliepimus galioja iki 2022 m. lapkričio 15 d. (vidurnakčio Briuselio laiku).

Pagal šią iniciatyvą iki 2024 m. gruodžio 31 d. bus įvertintos dabartinė ir ankstesnės programos:

 • tarpinis 2021–2027 m. programos vertinimas
 • galutinis 2018–2020 m. programos vertinimas.

Šio vertinimo tikslas – įvertinti, ar Europos solidarumo korpusas veikia taip, kaip buvo numatyta, įskaitant įvestas įtraukties priemones.

Į jūsų atsiliepimą bus atsižvelgta toliau plėtojant ir tobulinant šią iniciatyvą. Gauti atsiliepimai bus skelbiami specialioje Europos Komisijos interneto svetainėje, todėl juos teikiant reikia laikytis atsiliepimų teikimo taisyklių.

Norint teikti atsiliepimus, reikia užsiregistruoti arba prisijungti naudojantis savo socialinio tinklo paskyra.

Savo atsiliepimą pateikite specialiame Europos Komisijos puslapyje:

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO VERTINIMAS (europa.eu)

 

Čia galite parsisiųsti visą informaciją dėl programos vertinimo eigos: Kvietimas teikti informaciją vertinimo tikslais

Komisija nustatė šias pagrindines suinteresuotąsias šalis, su kuriomis turi būti konsultuojamasi, tačiau taip pat laukiama plačiosios visuomenės nuomonės apie programą:

 • ES valstybių narių ir programos asocijuotųjų šalių nacionalinės valdžios institucijos;
 • nacionalinės agentūros, atsakingos už programos įgyvendinimą šiose šalyse;
 • paramos gavėjai;
 • tinklas SALTO-YOUTH7 ;
 • tinklas „Eurodesk“;
 • su programomis bendradarbiaujančios tarptautinės organizacijos pvz., EBPO, Europos Taryba ir UNESCO;
 • tarptautinės, tarpvalstybinės, nacionalinės, regioninės ir vietos savivaldybių struktūros ir kitos valdžios institucijos ar organizacijos;
 • konkrečių sektorių arba horizontaliųjų suinteresuotųjų subjektų organizacijos ir tinklai, veiklą vykdantys jaunimo, humanitarinės pagalbos ir savanoriškos veiklos srityse;
 • nevyriausybinės organizacijos (NVO ir pilietinė visuomenė), kurios ypač aktyviai veikia jaunimo reikalų srityje;
 • dabartinės arba buvusios dalyvaujančios organizacijos visuose sektoriuose, kuriems taikoma programa;
 • dabartiniai arba buvusieji pavieniai programos dalyviai; taip pat
 • kiti susiję subjektai arba piliečiai.

Daugiau apie kvietimą teikti informaciją