Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Organizacijų sąrašas

Jauni žmonės (18-30 m.), norintys dalyvauti „Europos solidarumo korpuso“ programoje, kviečiami užsiregistruoti duomenų bazėje.

Po registracijos galimi 3 variantai:

  • laukti pasiūlymo iš organizacijos, kuri, atsižvelgusi į duombazėje pateiktą informaciją, pasiūlys dalyvauti projekte;

arba

  • ieškoti priimančios organizacijos ir dominančio projekto kitoje šalyje savarankiškai, naršant toje pačioje duombazėje;

arba

  • kreiptis į organizaciją Lietuvoje, kuri padės surasti dominantį projektą greičiau, atsakys į visus kylančius klausimus.

Žemiau pateiktas Lietuvoje veikiančių siunčiančių organizacijų sąrašas. Kreiptis galite į bet kurią iš jų.

Visuomenės ir verslo plėtros institutas

Laisvės g. 16 (II aukštas), Marijampolė
+370 643 98 771
info@vvpi.lt

www.vvpi.lt

Įstaiga siekia užtikrinti gyventojų, bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei švietimą, taip pagerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos gyventojų, verslo ir vietos valdžios ryšius.
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“

Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
+370 5 212 0763
pagavabendrija@pagava.lt
www.pagava.lt

Bendrija vienija tėvus, kurie stengiasi integruoti kurčius vaikus į visuomenę. Organizacija siekia, kad šie vaikai turėtų vienodas galimybes su visais vaikais, užaugę būtų lygiateisiais atviros visuomenės ir Lietuvos piliečiais.
Maltos ordino pagalbos tarnyba

Gedimino pr. 56B, Vilnius
+370 685 44 277
evs@maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

Organizacija vienija apie 1500 savanorių 42 šalies miestuose ir miesteliuose. Jie teikia pagalbą vienišiems seneliams, stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, pabėgėliams.
Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

Gedimino pr. 26–412, Vilnius
867017813
evs@saltes.net
www.saltes.net

„Saltes“ siekia parodyti aktyviems žmonėms alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis.
Europos žmogaus teisių fondas

J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius
8 691 50 822
info@efhr.eu
www.efhr.eu

Organizacija siūlo pažintį su žmogaus teisėmis Lietuvoje ir pasaulyje, galimybę prisidėti prie įvairių socialinių grupių teisių užtikrinimo bei kovos su diskriminacija ir neapykantos nusikaltimais.
Asociacija „In corpore“

Pašilaičių g. 5-95, LT-06115, Vilnius
+37068412216
in@in-co.lt
www.in-co.lt

„In corpore“ – erdvė socialiniam aktyvizmui. Organizacija vykdo veiklą lytinio ugdymo ir žmogaus teisių švietimo srityje. Dauguma veiklų susijusios su LGBT bendruomenės saviraiška, matomumu ir priėmimu, tačiau taip pat prioritetas teikiamas ir platesniam žmogaus teisių, ekologijos kontekstui.
Pal. J. Matulaičio socialinis centras

J. Matulaičio a. 3, Vilnius
+370 524 61772
matulaitis.biuras@gmail.com
www.matulaiciosc.lt

Socialinis centras, savo veiklą orientuojantis į bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimą.
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

Šeškinės g. 65, Vilnius
+37065905051
matulaitis.seimos@gmail.com
www.matulaiciospc.org

Organizacija siekia teikti specializuotą profesionalią pagalbą šeimoms.
VšĮ „Inovacijų biuras“

J. Povilaičio g. 14-44, Vilnius, LT-04338, Lietuva
8 674 44617
info@inovacijubiuras.lt
www.inovacijubiuras.lt

Organizacija siekia skatinti inovacijas: kurti joms palankią aplinką, skleisti novatoriškas idėjas, motyvuoti novatorius aktyviai veikti, formuoti novatorišką visuomenę.

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

A. Smetonos g. 5-415, Vilnius
868680676
justina@vbplatforma.org
www.vbplatforma.org

Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai, kompetencijos ir įgūdžiai.
Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras „PLIUS“

Kęstučio g. 32C, Vilnius
+370 689 31 687
sei.plius@gmail.com

www. sei.lt

Asociacija „Aktyvus jaunimas“

Naugarduko g. 3, Vilnius
8 674 80 488
ieva@activeyouth.lt
www.activeyouth.lt

Asociacijos „Aktyvus jaunimas“ tikslas – mainų, mokymų, renginių ir projektų pagalba suteikti jaunimui galimybes tobulėti, plėsti akiratį bei padėti vieni kitiems. Organizacijoje diskutuojama jaunimui aktualiomis temomis, populiarinama aktyvi gyvensena. Taip pat organizuojamos socialinės ekspedicijos į tolimus kraštus.
VšĮ „Socialinis veiksmas“

Gedimino pr. 26, Vilnius
8 670 94 989
mes@savanoriai.org
www.savanoriai.org

Organizacija siekia įtvirtinti kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. „Socialinis veiksmas“ veikia vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovauja savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse.
VšĮ „Actio Catholica Patria“

Daukšos g. 26–1, Kaunas
(8 37) 20 4185
esk.patria@gmail.com
www.patria.lt

Viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būseną, kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys.
Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“

Raudondvario pl. 147, 47192 Kaunas
8 616 78 461
info@deineta.lt
www.deineta.lt
www.fb.com/deineta

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija, vykdanti ir koordinuojanti savanorišką jaunimo veiklą Lietuvoje bei užsienyje. Organizacija įgyvendina mokymus, seminarus, gebėjimų stiprinimo projektus.
VšĮ „Tarptautinis bendradarbiavimo centras“

Studentų g. 69–1, Kaunas
8 638 72 000
kikutism@gmail.com
www.wegoproject.lt

Organizacija siekia padėti įgyvendinti jaunų žmonių idėjas, padėti jiems pasisemti tarptautinės patirties, sudaryti sąlygas plėsti savo akiratį bei žinių bagažą įvairiomis šiuolaikiškomis temomis.
Asociacija „Litdea“

Raguvos g. 7, Kaunas
8 604 55 708
tumasoniene.ieva@gmail.com
www.litdea.eu

Organizacija, veikdama kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už savanorystę, ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekia plėsti savanorystę bei vystomojo bendradarbiavimo politiką ir strategiją.
A. Lipniūno kultūros centras

Marijonų g. 24, Panevėžys
(8 45) 50 7794
pvjc.alkc@gmail.com

Kultūros centro tikslas skatinti ir palaikyti katalikiško jaunimo veiklą Panevėžio vyskupijoje.
Jaunuolių dienos centras

Kranto g. 16, Panevėžys
(8 45) 58 2598
dienos_centras@hotmail.com
www.pjdc.lt

Įstaiga skirta sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų. Ji teikia dienos socialinės globos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

Kranto g. 18, Panevėžys
(8 45) 582596
paneveziosm@gmail.com
www.pssuc.lt

Centras skirtas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 metų, turintiems protinę ir kompleksinę negalią. Centre daug dėmesio yra skiriama jaunuolių parengimui savarankiškam gyvenimui, jų integravimui į visuomenę.
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atviras jaunimo centras

Vilniaus g. 14 , Joniškis
+37067828623
www.jomm.lt

Atviras jaunimo centras yra saugi erdvė jaunimui, nepaisant jų socialinės ar geografinės padėties, pažiūrų ir išsilavinimo. Čia sudaromos sąlygos jauniems žmonėms patenkinti savo poreikius, praleisti laisvalaikį, atsiskleisti įvairiuose kūrybiniuose užsiėmimuose.
Šiaulių Didždvario gimnazija

Vilniaus g. 188, Šiauliai
(8 41) 38 3065
sonata@dg.su.lt
www.dg.su.lt

Šiaulių Didždvario gimnazija įgyvendina tarptautinės savanorystės projektus ir, pasinaudodama „Europos solidarumo korpuso“ programa, priima savanorius pas save bei siunčia juos į kitas organizacijas, šalis.
VšĮ „Socialinių inovacijų centras“

Ežero g. 8–122, 77141 Šiauliai
8 699 38 059
visiems@socin.lt
www.socin.lt

Organizacija siekia skatinti vystyti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas bei tenkinti mažiau galimybių turinčių socialinių grupių interesus, šioje srityje augti bei stiprėti.
VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“

Ežero g. 8-124, 77141 Šiauliai
8 698 45 565
biuras@zispb.lt
www.zispb.lt

Organizacija inicijuoja ir plėtoja į neįgalius, vyresnio ir senyvo amžiaus žmones orientuotą ir jų poreikius tenkinančią veiklą bei skatina tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.
Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Veisiejų g. 17H, Druskininkai
+37031353056
juc@druskininkai.lt
www.juc.lt

Centras skatina jaunimo užimtumą, plečia turiningo laisvalaikio pasiūlą ir formuoja pramogų kultūrą Druskininkuose. Šiomis veiklomis siekiama padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės bei šalies gyvenimą, taip pat patenkinti jaunų žmonių savirealizacijos poreikį.
VšĮ „Telšių jaunimo centras“

Plungės g. 29, Telšiai
8 670 55 250
atvirastjc@gmail.com
www.tjc.lt

Rietavo atviras jaunimo centras

L. Ivinskio g. 8, Rietavas
+37065608500
rietavojc@gmail.com
www.rietavojc.lt

Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir norus.
VšĮ „Luvenis animus“

Budinės g. 9, Elektrėnai
8 607 46 566
iuvenisanimus@gmail.com

„Luvenis animus“ organizuoja švietimo ir kultūrinę veiklą, rūpinasi neformaliuoju mokymusi, plėtoja jaunimo iniciatyvas vietos bendruomenėje. Vykdydama tarptautinius projektus, organizacija siekia praturtinti regioną naujomis iniciatyvomis ir tradicijomis.
„Skautų slėnis“

Sukinių k. 2D, Pabaisko sen., Ukmergės r.
8 663 64 452
skautu.slenis@gmail.com
www.skautuslenis.lt

Gargždų atviras jaunimo centras

Klaipėdos g. 74, Gargždai
+37067343947
www.gajc.lt
gargzdaiyouthcenter@gmail.com

Kupiškio jaunimo centras

Gedimino g. 7, Kupiškis
+37061803003
www.kupjc.lt

Įstaigos tikslas yra atliepti jaunimo poreikius, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, telkti dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.
VšĮ „Atvertos langinės“

Kunigiškių g. 38, Kunigiškių I kaimas, Anykščių r.
+370 614 87398
info@atvertoslangines.lt
www.atvertoslangines.lt

„Atvertos langinės“ puoselėja ir remia kultūros, meno, tautinį paveldą, skatina pažinimą, kuria ir tarpininkauja miesto ir kaimo vietovių kultūrinei partnerystei. Organizacija stengiasi mažinti socialinę atskirtį tarp atokesnių kaimo vietovių ir miesto žmonių, skatina kaimo vietovių vaikus, jaunimą bei visus žmones dalyvauti ir pažinti kultūrinį gyvenimą, įvykius bei reiškinius.
Inovatorių slėnis

Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.
www.inovatoriuslenis.lt

Inovatorių slėnis siekia prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, taip pat kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti.
Visuomenės ir verslo plėtros institutas

Laisvės g. 16 (II aukštas), Marijampolė
+370 643 98 771
info@vvpi.lt

www.vvpi.lt

Įstaiga siekia užtikrinti gyventojų, bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei švietimą, taip pagerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos gyventojų, verslo ir vietos valdžios ryšius.
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“

Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
+370 5 212 0763
pagavabendrija@pagava.lt
www.pagava.lt

Bendrija vienija tėvus, kurie stengiasi integruoti kurčius vaikus į visuomenę. Organizacija siekia, kad šie vaikai turėtų vienodas galimybes su visais vaikais, užaugę būtų lygiateisiais atviros visuomenės ir Lietuvos piliečiais.
Maltos ordino pagalbos tarnyba

Gedimino pr. 56B, Vilnius
+370 685 44 277
evs@maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

Organizacija vienija apie 1500 savanorių 42 šalies miestuose ir miesteliuose. Jie teikia pagalbą vienišiems seneliams, stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, pabėgėliams.
Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

Gedimino pr. 26–412, Vilnius
867017813
evs@saltes.net
www.saltes.net

„Saltes“ siekia parodyti aktyviems žmonėms alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis.
Europos žmogaus teisių fondas

J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius
8 691 50 822
info@efhr.eu
www.efhr.eu

Organizacija siūlo pažintį su žmogaus teisėmis Lietuvoje ir pasaulyje, galimybę prisidėti prie įvairių socialinių grupių teisių užtikrinimo bei kovos su diskriminacija ir neapykantos nusikaltimais.
Asociacija „In corpore“

Pašilaičių g. 5-95, LT-06115, Vilnius
+37068412216
in@in-co.lt
www.in-co.lt

„In corpore“ – erdvė socialiniam aktyvizmui. Organizacija vykdo veiklą lytinio ugdymo ir žmogaus teisių švietimo srityje. Dauguma veiklų susijusios su LGBT bendruomenės saviraiška, matomumu ir priėmimu, tačiau taip pat prioritetas teikiamas ir platesniam žmogaus teisių, ekologijos kontekstui.
Pal. J. Matulaičio socialinis centras

J. Matulaičio a. 3, Vilnius
+370 524 61772
matulaitis.biuras@gmail.com
www.matulaiciosc.lt

Socialinis centras, savo veiklą orientuojantis į bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimą.
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

Šeškinės g. 65, Vilnius
+37065905051
matulaitis.seimos@gmail.com
www.matulaiciospc.org

Organizacija siekia teikti specializuotą profesionalią pagalbą šeimoms.
VšĮ „Inovacijų biuras“

J. Povilaičio g. 14-44, Vilnius, LT-04338, Lietuva
8 674 44617
info@inovacijubiuras.lt
www.inovacijubiuras.lt

Organizacija siekia skatinti inovacijas: kurti joms palankią aplinką, skleisti novatoriškas idėjas, motyvuoti novatorius aktyviai veikti, formuoti novatorišką visuomenę.

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

A. Smetonos g. 5-415, Vilnius
868680676
justina@vbplatforma.org
www.vbplatforma.org

Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai, kompetencijos ir įgūdžiai.
Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras „PLIUS“

Kęstučio g. 32C, Vilnius
+370 689 31 687
sei.plius@gmail.com

www. sei.lt

Asociacija „Aktyvus jaunimas“

Naugarduko g. 3, Vilnius
8 674 80 488
ieva@activeyouth.lt
www.activeyouth.lt

Asociacijos „Aktyvus jaunimas“ tikslas – mainų, mokymų, renginių ir projektų pagalba suteikti jaunimui galimybes tobulėti, plėsti akiratį bei padėti vieni kitiems. Organizacijoje diskutuojama jaunimui aktualiomis temomis, populiarinama aktyvi gyvensena. Taip pat organizuojamos socialinės ekspedicijos į tolimus kraštus.
VšĮ „Socialinis veiksmas“

Gedimino pr. 26, Vilnius
8 670 94 989
mes@savanoriai.org
www.savanoriai.org

Organizacija siekia įtvirtinti kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. „Socialinis veiksmas“ veikia vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovauja savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse.
VšĮ „Actio Catholica Patria“

Daukšos g. 26–1, Kaunas
(8 37) 20 4185
esk.patria@gmail.com
www.patria.lt

Viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būseną, kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys.
Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“

Raudondvario pl. 147, 47192 Kaunas
8 616 78 461
info@deineta.lt
www.deineta.lt
www.fb.com/deineta

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija, vykdanti ir koordinuojanti savanorišką jaunimo veiklą Lietuvoje bei užsienyje. Organizacija įgyvendina mokymus, seminarus, gebėjimų stiprinimo projektus.
VšĮ „Tarptautinis bendradarbiavimo centras“

Studentų g. 69–1, Kaunas
8 638 72 000
kikutism@gmail.com
www.wegoproject.lt

Organizacija siekia padėti įgyvendinti jaunų žmonių idėjas, padėti jiems pasisemti tarptautinės patirties, sudaryti sąlygas plėsti savo akiratį bei žinių bagažą įvairiomis šiuolaikiškomis temomis.
Asociacija „Litdea“

Raguvos g. 7, Kaunas
8 604 55 708
tumasoniene.ieva@gmail.com
www.litdea.eu

Organizacija, veikdama kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už savanorystę, ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekia plėsti savanorystę bei vystomojo bendradarbiavimo politiką ir strategiją.
A. Lipniūno kultūros centras

Marijonų g. 24, Panevėžys
(8 45) 50 7794
pvjc.alkc@gmail.com

Kultūros centro tikslas skatinti ir palaikyti katalikiško jaunimo veiklą Panevėžio vyskupijoje.
Jaunuolių dienos centras

Kranto g. 16, Panevėžys
(8 45) 58 2598
dienos_centras@hotmail.com
www.pjdc.lt

Įstaiga skirta sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų. Ji teikia dienos socialinės globos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

Kranto g. 18, Panevėžys
(8 45) 582596
paneveziosm@gmail.com
www.pssuc.lt

Centras skirtas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 metų, turintiems protinę ir kompleksinę negalią. Centre daug dėmesio yra skiriama jaunuolių parengimui savarankiškam gyvenimui, jų integravimui į visuomenę.
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atviras jaunimo centras

Vilniaus g. 14 , Joniškis
+37067828623
www.jomm.lt

Atviras jaunimo centras yra saugi erdvė jaunimui, nepaisant jų socialinės ar geografinės padėties, pažiūrų ir išsilavinimo. Čia sudaromos sąlygos jauniems žmonėms patenkinti savo poreikius, praleisti laisvalaikį, atsiskleisti įvairiuose kūrybiniuose užsiėmimuose.
Šiaulių Didždvario gimnazija

Vilniaus g. 188, Šiauliai
(8 41) 38 3065
sonata@dg.su.lt
www.dg.su.lt

Šiaulių Didždvario gimnazija įgyvendina tarptautinės savanorystės projektus ir, pasinaudodama „Europos solidarumo korpuso“ programa, priima savanorius pas save bei siunčia juos į kitas organizacijas, šalis.
VšĮ „Socialinių inovacijų centras“

Ežero g. 8–122, 77141 Šiauliai
8 699 38 059
visiems@socin.lt
www.socin.lt

Organizacija siekia skatinti vystyti ir įgyvendinti novatoriškas socialines iniciatyvas bei tenkinti mažiau galimybių turinčių socialinių grupių interesus, šioje srityje augti bei stiprėti.
VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“

Ežero g. 8-124, 77141 Šiauliai
8 698 45 565
biuras@zispb.lt
www.zispb.lt

Organizacija inicijuoja ir plėtoja į neįgalius, vyresnio ir senyvo amžiaus žmones orientuotą ir jų poreikius tenkinančią veiklą bei skatina tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.
Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Veisiejų g. 17H, Druskininkai
+37031353056
juc@druskininkai.lt
www.juc.lt

Centras skatina jaunimo užimtumą, plečia turiningo laisvalaikio pasiūlą ir formuoja pramogų kultūrą Druskininkuose. Šiomis veiklomis siekiama padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės bei šalies gyvenimą, taip pat patenkinti jaunų žmonių savirealizacijos poreikį.
VšĮ „Telšių jaunimo centras“

Plungės g. 29, Telšiai
8 670 55 250
atvirastjc@gmail.com
www.tjc.lt

Rietavo atviras jaunimo centras

L. Ivinskio g. 8, Rietavas
+37065608500
rietavojc@gmail.com
www.rietavojc.lt

Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir norus.
VšĮ „Luvenis animus“

Budinės g. 9, Elektrėnai
8 607 46 566
iuvenisanimus@gmail.com

„Luvenis animus“ organizuoja švietimo ir kultūrinę veiklą, rūpinasi neformaliuoju mokymusi, plėtoja jaunimo iniciatyvas vietos bendruomenėje. Vykdydama tarptautinius projektus, organizacija siekia praturtinti regioną naujomis iniciatyvomis ir tradicijomis.
„Skautų slėnis“

Sukinių k. 2D, Pabaisko sen., Ukmergės r.
8 663 64 452
skautu.slenis@gmail.com
www.skautuslenis.lt

Gargždų atviras jaunimo centras

Klaipėdos g. 74, Gargždai
+37067343947
www.gajc.lt
gargzdaiyouthcenter@gmail.com

Kupiškio jaunimo centras

Gedimino g. 7, Kupiškis
+37061803003
www.kupjc.lt

Įstaigos tikslas yra atliepti jaunimo poreikius, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, telkti dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.
VšĮ „Atvertos langinės“

Kunigiškių g. 38, Kunigiškių I kaimas, Anykščių r.
+370 614 87398
info@atvertoslangines.lt
www.atvertoslangines.lt

„Atvertos langinės“ puoselėja ir remia kultūros, meno, tautinį paveldą, skatina pažinimą, kuria ir tarpininkauja miesto ir kaimo vietovių kultūrinei partnerystei. Organizacija stengiasi mažinti socialinę atskirtį tarp atokesnių kaimo vietovių ir miesto žmonių, skatina kaimo vietovių vaikus, jaunimą bei visus žmones dalyvauti ir pažinti kultūrinį gyvenimą, įvykius bei reiškinius.
Inovatorių slėnis

Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.
www.inovatoriuslenis.lt

Inovatorių slėnis siekia prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, taip pat kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti.