Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Organizacijų sąrašas

  Jauni žmonės (18-30 m.), norintys dalyvauti „Europos solidarumo korpuso“ programoje, kviečiami užsiregistruoti duomenų bazėje.

  Po registracijos galimi 3 variantai:

  • laukti pasiūlymo iš organizacijos, kuri, atsižvelgusi į duombazėje pateiktą informaciją, pasiūlys dalyvauti projekte;

  arba

  • ieškoti priimančios organizacijos ir dominančio projekto kitoje šalyje savarankiškai, naršant toje pačioje duombazėje;

  arba

  • kreiptis į organizaciją Lietuvoje, kuri padės surasti dominantį projektą greičiau, atsakys į visus kylančius klausimus.

  Žemiau pateiktas Lietuvoje veikiančių siunčiančių organizacijų sąrašas. Kreiptis galite į bet kurią iš jų.

  Druskininkų jaunimo užimtumo centras

  Veisiejų g. 17H, Druskininkai
  +37031353056
  juc@druskininkai.lt
  Juc.lt

  Centras skatina jaunimo užimtumą, plečia turiningo laisvalaikio pasiūlą ir formuoja pramogų kultūrą Druskininkuose. Šiomis veiklomis siekiama padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės bei šalies gyvenimą, taip pat patenkinti jaunų žmonių savirealizacijos poreikį.
  VšĮ „Luvenis animus“

  Budinės g. 9, Elektrėnai
  +370 607 46 566
  iuvenisanimus@gmail.com

  „Luvenis animus“ organizuoja švietimo ir kultūrinę veiklą, rūpinasi neformaliuoju mokymusi, plėtoja jaunimo iniciatyvas vietos bendruomenėje. Vykdydama tarptautinius projektus, organizacija siekia praturtinti regioną naujomis iniciatyvomis ir tradicijomis.
  Gargždų atviras jaunimo centras

  Klaipėdos g. 74, Gargždai
  +370 622 43762

  gargzdaiyouthcenter@gmail.com
  Gajc.lt

  VšĮ „Actio Catholica Patria“

  Smalininkų g. 9, Kaunas
  +370 670 05103
  esk@patria.lt
  Patria.lt

  Viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būseną, kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys.
  VšĮ „Tarptautinis bendradarbiavimo centras“

  Studentų g. 69–1, Kaunas
  +370 638 72 000
  kikutism@gmail.com
  Wegoproject.lt

  Organizacija siekia padėti įgyvendinti jaunų žmonių idėjas, padėti jiems pasisemti tarptautinės patirties, sudaryti sąlygas plėsti savo akiratį bei žinių bagažą įvairiomis šiuolaikiškomis temomis.
  Asociacija „Litdea“

  Raguvos g. 7, Kaunas
  +370 604 55 708
  volunteers.litdea@gmail.com
  Litdea.eu

  Organizacija, veikdama kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už savanorystę, ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekia plėsti savanorystę bei vystomojo bendradarbiavimo politiką ir strategiją.
  NVO „Trinus“

  Naujoji g. 9, Aristavos k., Kėdainių raj.

  +370 678 09 348

  info.trinus@gmail.com

  Trinus.lt

  Turime 10 metų darbo patirtį su mažiau galimybių turinčiu jaunimu bei jaunimo darbuotojais.
  Visuomenės ir verslo plėtros institutas

  Laisvės g. 16 (II aukštas), Marijampolė

  +370 620 43662

  aiste@vvpi.lt

  Vvpi.lt

  Įstaiga siekia užtikrinti gyventojų, bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei švietimą, taip pagerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos gyventojų, verslo ir vietos valdžios ryšius.
  A. Lipniūno kultūros centras

  Marijonų g. 24, Panevėžys
  +370 45 50 7794
  pvjc.alkc@gmail.com

  Alkc.eu

  Kultūros centro tikslas skatinti ir palaikyti katalikiško jaunimo veiklą Panevėžio vyskupijoje.
  Panevezio atviras jaunimo centras

  Ramygalos g. 18, Panevėžys

  +370 616 52340

  panevezioajc@gmail.com

  Panevezioajc.lt

  Tai vieta, kur Panevėžio jaunimui, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikiamos galimybės saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.
  Jaunuolių dienos centras

  Kranto g. 16, Panevėžys
  +370 611 59 655
  pagiriene.aiste@gmail.com
  Pjdc.lt

  Įstaiga skirta sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų. Ji teikia dienos socialinės globos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.
  Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras

  Kranto g. 18, Panevėžys
  +370 45 582594
  paneveziosm@gmail.com
  Pssuc.lt

  Centras skirtas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 metų, turintiems protinę ir kompleksinę negalią. Centre daug dėmesio yra skiriama jaunuolių parengimui savarankiškam gyvenimui, jų integravimui į visuomenę.
  Rietavo atviras jaunimo centras

  L. Ivinskio g. 8, Rietavas
  +370 696 17411
  rietavojc@gmail.com
  Rietavojc.lt

  Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir norus.
  Rietavo savivaldybes jaunimo organizacija „Progresas“

  Oginskių g. 8 – 1, Rietavas

  +370 623 65882

  jo.progresas@gmail.com

  Facebook.com/jo.progresas

  Šiaulių Didždvario gimnazija

  Vilniaus g. 188, Šiauliai
  +370 677 44702
  ieva.grusaite@didzdvaris.lt
  Dg.su.lt

  Šiaulių Didždvario gimnazija įgyvendina tarptautinės savanorystės projektus ir, pasinaudodama „Europos solidarumo korpuso“ programa, priima savanorius pas save bei siunčia juos į kitas organizacijas, šalis.
  TAS – Tauragės apskritasis stalas

  Respublikos g. 2, Tauragė

  +370 684 05430

  taurages.as@gmail.com

  Facebook.com/TauragesAS/

  Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
  VšĮ „Telšių jaunimo centras“

  Plungės g. 29, Telšiai
  +370 618 54 817
  atvirastjc@gmail.com
  Tjc.lt

  VšĮ „Inovatyvi karta“

  Markutiškių kel. 28,

  Markutiškių kaimas, Trakų r. sav.

  +370 602 27701

  raminta.rusoviciute@gmail.com

  Innovativegeneration.eu

  „Skautų slėnis“

  Rojaus sodų 1, Sukiniai,

  Ukmergės r.

  +370 663 64 452
  skautu.slenis@gmail.com
  Skautuslenis.lt

  Vilniaus arkivyskupijos Caritas

  Odminių g. 12,

  Vilnius

  +370 608 89544

  projektai@vilnius.caritas.lt

  Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“

  Filaretų 36-2, Vilnius
  +370 676 72299
  pagava@pagava.lt
  Pagava.lt

  Bendrija vienija tėvus, kurie stengiasi integruoti kurčius vaikus į visuomenę. Organizacija siekia, kad šie vaikai turėtų vienodas galimybes su visais vaikais, užaugę būtų lygiateisiais atviros visuomenės ir Lietuvos piliečiais.
  Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

  Šopeno g. 3, Vilnius

  +370 655 20555

  asta_bieliauskaite@yahoo.fr

  Jaunimo-centras-mes.lt

  Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

  Juozapavičiau g. 10A , Vilnius
  +370 674 03560
  evssaltes.egle@gmail.com
  Saltes.net

  „Saltes“ siekia parodyti aktyviems žmonėms alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis.
  Asociacija „In corpore“

  Pašilaičių g. 5-95, LT-06115, Vilnius
  +370 684 12216
  in@in-co.lt
  In-co.lt

  „In corpore“ – erdvė socialiniam aktyvizmui. Organizacija vykdo veiklą lytinio ugdymo ir žmogaus teisių švietimo srityje. Dauguma veiklų susijusios su LGBT bendruomenės saviraiška, matomumu ir priėmimu, tačiau taip pat prioritetas teikiamas ir platesniam žmogaus teisių, ekologijos kontekstui.
  Pal. J. Matulaičio socialinis centras

  J. Matulaičio a. 3, Vilnius
  +370 630 25584
  solidarity@matulaiciosc.lt
  Matulaiciosc.lt

  Socialinis centras, savo veiklą orientuojantis į bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimą.
  VšĮ „Inovacijų biuras“

  J. Povilaičio g. 14-44, Vilnius, LT-04338, Lietuva
  +370 674 44617
  info@inovacijubiuras.lt
  Inovacijubiuras.lt

  Organizacija siekia skatinti inovacijas: kurti joms palankią aplinką, skleisti novatoriškas idėjas, motyvuoti novatorius aktyviai veikti, formuoti novatorišką visuomenę.

  Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

  Kibirkšties g. 6, Vilnius
  +370 686 80676
  justina@vbplatforma.org
  Vbplatforma.org

  Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai, kompetencijos ir įgūdžiai.
  Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras „PLIUS“

  Kęstučio g. 32C, Vilnius
  +370 689 31 687
  sei.plius@gmail.com

  Sei.lt

  VšĮ „Socialinis veiksmas“

  Gedimino pr. 26-401, Vilnius
  +370 670 25 576
  mes@savanoriai.gmail.com
  Savanoriai.org

  Organizacija siekia įtvirtinti kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. „Socialinis veiksmas“ veikia vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovauja savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse.
  Inovatorių slėnis

  Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.

  +370 604 83856

  info@inovatoriuslenis.lt
  Inovatoriuslenis.lt

  Inovatorių slėnis siekia prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, taip pat kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti.
  VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

  Malūno g. 19A, Zarasai

  +370 671 40877

  inga.ransova@zmogui.lt

  Zmogui.lt

  Nacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) – tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių.
  Druskininkų jaunimo užimtumo centras

  Veisiejų g. 17H, Druskininkai
  +37031353056
  juc@druskininkai.lt
  Juc.lt

  Centras skatina jaunimo užimtumą, plečia turiningo laisvalaikio pasiūlą ir formuoja pramogų kultūrą Druskininkuose. Šiomis veiklomis siekiama padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės bei šalies gyvenimą, taip pat patenkinti jaunų žmonių savirealizacijos poreikį.
  VšĮ „Luvenis animus“

  Budinės g. 9, Elektrėnai
  +370 607 46 566
  iuvenisanimus@gmail.com

  „Luvenis animus“ organizuoja švietimo ir kultūrinę veiklą, rūpinasi neformaliuoju mokymusi, plėtoja jaunimo iniciatyvas vietos bendruomenėje. Vykdydama tarptautinius projektus, organizacija siekia praturtinti regioną naujomis iniciatyvomis ir tradicijomis.
  Gargždų atviras jaunimo centras

  Klaipėdos g. 74, Gargždai
  +370 622 43762

  gargzdaiyouthcenter@gmail.com
  Gajc.lt

  VšĮ „Actio Catholica Patria“

  Smalininkų g. 9, Kaunas
  +370 670 05103
  esk@patria.lt
  Patria.lt

  Viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. Pagrindinis organizacijos tikslas yra „savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Savarankiškumas suprantamas kaip būseną, kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys.
  VšĮ „Tarptautinis bendradarbiavimo centras“

  Studentų g. 69–1, Kaunas
  +370 638 72 000
  kikutism@gmail.com
  Wegoproject.lt

  Organizacija siekia padėti įgyvendinti jaunų žmonių idėjas, padėti jiems pasisemti tarptautinės patirties, sudaryti sąlygas plėsti savo akiratį bei žinių bagažą įvairiomis šiuolaikiškomis temomis.
  Asociacija „Litdea“

  Raguvos g. 7, Kaunas
  +370 604 55 708
  volunteers.litdea@gmail.com
  Litdea.eu

  Organizacija, veikdama kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už savanorystę, ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekia plėsti savanorystę bei vystomojo bendradarbiavimo politiką ir strategiją.
  NVO „Trinus“

  Naujoji g. 9, Aristavos k., Kėdainių raj.

  +370 678 09 348

  info.trinus@gmail.com

  Trinus.lt

  Turime 10 metų darbo patirtį su mažiau galimybių turinčiu jaunimu bei jaunimo darbuotojais.
  Visuomenės ir verslo plėtros institutas

  Laisvės g. 16 (II aukštas), Marijampolė

  +370 620 43662

  aiste@vvpi.lt

  Vvpi.lt

  Įstaiga siekia užtikrinti gyventojų, bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei švietimą, taip pagerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos gyventojų, verslo ir vietos valdžios ryšius.
  A. Lipniūno kultūros centras

  Marijonų g. 24, Panevėžys
  +370 45 50 7794
  pvjc.alkc@gmail.com

  Alkc.eu

  Kultūros centro tikslas skatinti ir palaikyti katalikiško jaunimo veiklą Panevėžio vyskupijoje.
  Panevezio atviras jaunimo centras

  Ramygalos g. 18, Panevėžys

  +370 616 52340

  panevezioajc@gmail.com

  Panevezioajc.lt

  Tai vieta, kur Panevėžio jaunimui, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikiamos galimybės saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.
  Jaunuolių dienos centras

  Kranto g. 16, Panevėžys
  +370 611 59 655
  pagiriene.aiste@gmail.com
  Pjdc.lt

  Įstaiga skirta sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų. Ji teikia dienos socialinės globos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.
  Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras

  Kranto g. 18, Panevėžys
  +370 45 582594
  paneveziosm@gmail.com
  Pssuc.lt

  Centras skirtas vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 21 metų, turintiems protinę ir kompleksinę negalią. Centre daug dėmesio yra skiriama jaunuolių parengimui savarankiškam gyvenimui, jų integravimui į visuomenę.
  Rietavo atviras jaunimo centras

  L. Ivinskio g. 8, Rietavas
  +370 696 17411
  rietavojc@gmail.com
  Rietavojc.lt

  Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir norus.
  Rietavo savivaldybes jaunimo organizacija „Progresas“

  Oginskių g. 8 – 1, Rietavas

  +370 623 65882

  jo.progresas@gmail.com

  Facebook.com/jo.progresas

  Šiaulių Didždvario gimnazija

  Vilniaus g. 188, Šiauliai
  +370 677 44702
  ieva.grusaite@didzdvaris.lt
  Dg.su.lt

  Šiaulių Didždvario gimnazija įgyvendina tarptautinės savanorystės projektus ir, pasinaudodama „Europos solidarumo korpuso“ programa, priima savanorius pas save bei siunčia juos į kitas organizacijas, šalis.
  TAS – Tauragės apskritasis stalas

  Respublikos g. 2, Tauragė

  +370 684 05430

  taurages.as@gmail.com

  Facebook.com/TauragesAS/

  Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
  VšĮ „Telšių jaunimo centras“

  Plungės g. 29, Telšiai
  +370 618 54 817
  atvirastjc@gmail.com
  Tjc.lt

  VšĮ „Inovatyvi karta“

  Markutiškių kel. 28,

  Markutiškių kaimas, Trakų r. sav.

  +370 602 27701

  raminta.rusoviciute@gmail.com

  Innovativegeneration.eu

  „Skautų slėnis“

  Rojaus sodų 1, Sukiniai,

  Ukmergės r.

  +370 663 64 452
  skautu.slenis@gmail.com
  Skautuslenis.lt

  Vilniaus arkivyskupijos Caritas

  Odminių g. 12,

  Vilnius

  +370 608 89544

  projektai@vilnius.caritas.lt

  Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“

  Filaretų 36-2, Vilnius
  +370 676 72299
  pagava@pagava.lt
  Pagava.lt

  Bendrija vienija tėvus, kurie stengiasi integruoti kurčius vaikus į visuomenę. Organizacija siekia, kad šie vaikai turėtų vienodas galimybes su visais vaikais, užaugę būtų lygiateisiais atviros visuomenės ir Lietuvos piliečiais.
  Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

  Šopeno g. 3, Vilnius

  +370 655 20555

  asta_bieliauskaite@yahoo.fr

  Jaunimo-centras-mes.lt

  Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“

  Juozapavičiau g. 10A , Vilnius
  +370 674 03560
  evssaltes.egle@gmail.com
  Saltes.net

  „Saltes“ siekia parodyti aktyviems žmonėms alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis.
  Asociacija „In corpore“

  Pašilaičių g. 5-95, LT-06115, Vilnius
  +370 684 12216
  in@in-co.lt
  In-co.lt

  „In corpore“ – erdvė socialiniam aktyvizmui. Organizacija vykdo veiklą lytinio ugdymo ir žmogaus teisių švietimo srityje. Dauguma veiklų susijusios su LGBT bendruomenės saviraiška, matomumu ir priėmimu, tačiau taip pat prioritetas teikiamas ir platesniam žmogaus teisių, ekologijos kontekstui.
  Pal. J. Matulaičio socialinis centras

  J. Matulaičio a. 3, Vilnius
  +370 630 25584
  solidarity@matulaiciosc.lt
  Matulaiciosc.lt

  Socialinis centras, savo veiklą orientuojantis į bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimą.
  VšĮ „Inovacijų biuras“

  J. Povilaičio g. 14-44, Vilnius, LT-04338, Lietuva
  +370 674 44617
  info@inovacijubiuras.lt
  Inovacijubiuras.lt

  Organizacija siekia skatinti inovacijas: kurti joms palankią aplinką, skleisti novatoriškas idėjas, motyvuoti novatorius aktyviai veikti, formuoti novatorišką visuomenę.

  Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

  Kibirkšties g. 6, Vilnius
  +370 686 80676
  justina@vbplatforma.org
  Vbplatforma.org

  Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai, kompetencijos ir įgūdžiai.
  Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras „PLIUS“

  Kęstučio g. 32C, Vilnius
  +370 689 31 687
  sei.plius@gmail.com

  Sei.lt

  VšĮ „Socialinis veiksmas“

  Gedimino pr. 26-401, Vilnius
  +370 670 25 576
  mes@savanoriai.gmail.com
  Savanoriai.org

  Organizacija siekia įtvirtinti kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. „Socialinis veiksmas“ veikia vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovauja savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse.
  Inovatorių slėnis

  Mokyklos g. 10, Antalieptė, Zarasų r.

  +370 604 83856

  info@inovatoriuslenis.lt
  Inovatoriuslenis.lt

  Inovatorių slėnis siekia prisidėti prie Lietuvos ir pasaulio socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtros, taip pat kurti erdvę, kurioje tai galėtų daryti ir kiti.
  VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

  Malūno g. 19A, Zarasai

  +370 671 40877

  inga.ransova@zmogui.lt

  Zmogui.lt

  Nacionalinis socialinės integracijos institutas (trumpiau – Žmogui.lt) – tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių.