Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Solidarumo projektai

Tai galimybė: patiems jaunuoliams išspręsti problemą, sutinkamą artimoje aplinkoje; ugdyti organizavimo, laiko planavimo, darbo komandoje ir pan. įgūdžius;  įdomiai ir prasmingai išnaudoti savo laiką ir energiją, užmegzti naujas pažintis, susirasti draugų.

Kur galima vykdyti Solidarumo projektą?

Solidarumo projektas turi būti įgyvendinamas vietos lygmeniu – pavyzdžiui, konkrečiame mieste/kaime/gyvenvietėje ir pan.

Solidarumo projektas gali būti bet kokios krypties: socialinis, kultūrinis, sporto, aplinkosaugos, žmogaus teisių, gyvūnų teisių ir t.t. – svarbu, kad jis būtų vertingas vietos bendruomenei – spręstų tam tikrą problemą, skatintų atskirų gyventojų grupių bendradarbiavimą (ypač akcentuojant didžiausią atskirtį patiriančių žmonių įtraukimą).

Kas gali vykdyti Solidarumo projektą?

Solidarumo projektą inicijuoti ir įgyvendinti gali neformalios jaunimo (18–30 metų amžiaus) grupės, sudarytos iš ne mažiau kaip 5 žmonių. Kiekvienas grupės narys turi būti užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje. Grupei reikia turėti globojančią organizaciją (ji paraiškoje nurodoma kaip teisinis atstovas).

Kiek gali trukti Solidarumo projektas?

2–12 mėnesių.

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo solidarumo projektai

Kaip dalyvauti?

  • Neformalios bent 5 jaunų žmonių grupės nariams reikia užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje (kiekvienam atskirai).
  • Rasti globojančią organizaciją (savo mieste ar kt.), kuri, teikiant projekto paraišką, bus nurodoma kaip teisinis atstovas.
  • Globojančiai organizacijai reikia užsiregistruoti sistemoje ir gauti unikalų organizacijos ID. Tai yra kodas, kuris naudojamas organizacijos identifikavimui programos projektuose.

INSTRUKCIJOS ORGANIZACIJOS ID GAUTI

  • Kai bus paskelbtas paraiškų teikimo terminas ir paraiška taps prieinama čia, reikės ją užpildyti ir pateikti.

INSTRUKCIJOS PARAIŠKAI PILDYTI

2020 M. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI

PARAIŠKŲ TEIKIMO FORMOS

 

Lieka klausimų? Kviečiame kreiptis į JTBA konsultantų tinklą!