Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  JTBA programų konsultantų metinis susitikimas 2020.01.17-18
  • Pradžia
  • Anketos
  • JTBA programų konsultantų metinis susitikimas 2020.01.17-18

   Vardas

   Pavardė

   Kokiai organizacijai priklausote

   Miestas, iš kurio esate

   Telefono numeris

   El. paštas

   Kiek 2019 metais konsultavote jaunų žmonių? (įrašykite skaičių)

   Kiek 2019 metais konsultavote jaunimo grupiu? (įrašykite skaičių)

   Kiek 2019 metais konsultavote jaunimo organizacijų? (įrašykite skaičių)

   Kiek „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ programų projektų lydėjote šiemet?

   Kiek paraiškų teikėte patys?

   Sunkumai, patirti konsultuojant, kuriuos norėtumėte aptarti

   Kokių turite metodų, patirčių, idėjų, kuriais norėtumėte pasidalinti susitikimo metu? Įvardinkite, aprašykite priemones, kurių reikėtų, pristatymo trukmę ar kt.

   Kokios temos jūsų, kaip konsultanto, tobulėjimui yra svarbios ir reikalingos? Nurodykite.

   Nurodykite, kokiuose JTBA organizuojamuose nacionaliniuose renginiuose ar mokymo kursuose dalyvavote? Kuo jie buvo vertingi?

   Nurodykite, keliuose tarptautiniuose mokymo kursuose, į kuriuos JTBA siuntė dalyvius, dalyvavote? Kuo jie buvo vertingi?

   Kaip matote JTBA konsultantų tinklo ateitį 2020-2021 metais?

   Kaip vertinate savo buvimą JTBA konsultantų tinkle?

   Ar dalyvausite visas metinio susitikimo dienas? Jei ne, įvardinkite kuriomis dienomis dalyvausite. Nurodykite nedalyvavimo priežastis.

   Kokių klausimų turite? Apie ką norite pasikalbėti susitikimo metu?

   Kontaktinis asmuo, tel. nr. (susisiekti nelaimės atveju ar pan.)

   Jūsų spec. poreikiai (įrašykite, jei esate vegetaras, alergiškas tam tikriems produktams ar pan.)

   Jei jūsų darbovietei reikalingas raštas dėl jūsų dalyvavimo šiame susitikime, nurodykite darbovietės pavadinimą, vadovo vardą ir pavardę bei savo pareigas.

   Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt.(toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a), kad šio sutikimo registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslu surinktus asmens duomenis perduotų tiesiogiai su renginio organizavimu susijusiems duomenų gavėjams, pvz. apgyvendinimo įstaigai, maitinimo įstaigai. 3.) Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ar apklausa bus platinama (-os)) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 5 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite; 4.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 5. Taip pat esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti šį sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis apie tai pranešęs el. paštu info@jtba.lt ir suprantu, jog tokiu atveju Agentūra negalės man ateityje teikti informacijos susijusios su Agentūros veikla.