Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpuso“ projektams finansuoti (2023 m. antrasis terminas)
  Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpuso“ projektams finansuoti (2023 m. antrasis terminas)
  2023 08 21

  Jaunimo reikalų agentūra, administruojanti ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas 2023 metų antrajam terminui.

  Prieš rengdamiesi teikti paraišką būtinai susipažinkite su 2023 m. Programos vadovu. Jame rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

  Galutinis Solidarumo projektų ir Savanoriškos veiklos projektų paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. spalio 4 d. 13.00 val. Lietuvos laiku (projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.).

  Paraiškos dėl Kokybės ženklo gali būti teikiamos nuolat.

   

  KOKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

  SOLIDARUMO PROJEKTAI

  Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas projektas.

  Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos, kt. įgūdžius.

  Solidarumo projektas turi turėti aiškiai apibrėžtą temą ir ji turėtų būti kylanti iš vietinės bendruomenės poreikių, susijusi su vietinės bendruomenės iššūkiais.

  Svarbu:

  Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (18–30 m.) žmonės.

  Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri atliktų teisinio atstovo vaidmenį ir, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį – pavyzdžiui, mokykla, jaunimo centras, biblioteka, įvairios NVO ir pan.

  Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

   

  SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAI

  Tai projektai, kuriais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones – sukuria jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste.

  Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje.

  Svarbu:

  Savanorystė turi vykti tarptautiniu mastu – arba priimant iš užsienio atvykusius savanorius, arba padedant pasiruošti Lietuvos savanorių išvykimui į užsienį.

  Norinčios įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus (gauti jiems finansavimą) organizacijos pirmiausia turi gauti tinkamo tipo Kokybės ženklą (angl. Quality Label) – juo patvirtinama, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.

  Jei teikiate paraišką, kurioje siekiama gauti finansavimą savanorių vykdomai veiklai savo šalyje, prašome prie paraiškos priedų pridėti užpildytą formą su patikslinančia informacija, kaip šių vietinių savanorių veikla atitinka aukščiau nurodytas sąlygas: Patikslinanti informacija dėl prašomo finansavimo vietiniams savanoriams (In-country participants)

   

  PRIORITETINĖS TEMOS

  Viso programos etapo (2021–2027 m.) metu „Europos solidarumo korpusas“ skatins organizacijas bei jaunimą įgyvendinant projektus ar juose dalyvaujant orientuotis į ES politinius prioritetus.

  Ypač pabrėžiamos šios kryptys:

  • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
  • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
  • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo.

  2023 m. „Europos solidarumo korpuso“ biudžetas:

  1. Savanoriška veikla      1 522 337 Eur   Panaudota 58% metinio biudžeto
  2. Solidarumo projektai   195 614 Eur    Panaudota 95% metinio biudžeto (planuojamas lėšų perkėlimas)

   

  KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

  Pirmiausia būtina susipažinti su 2023 m. Programos vadovu.

  Susipažinus su programos vadovu, reikia išanalizuoti ir pagrįsti norimą spręsti problemą, išsigryninti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.

  Paraiškų formas rasite ČIA.

  Atkreipkite dėmesį, kad Solidarumo projektų paraiškos pateikiamos ir lietuvių kalba (paraiškos formos lietuvišką versiją matysite pasirinkę paraiškos kalbą).

   

  SVARBU!

  Gali būti finansuojama tik viena tos pačios organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai ir (arba) iki dviejų tos pačios organizacijos pateiktų paraiškų, jei organizacija globoja dvi skirtingas neformalias jaunimo grupes ir paraiškas teikia jų vardu.

  Paraiškas teikiančios organizacijos, pagal Programos vadove pateiktus reikalavimus į Organizacijų registracijos sistemą (ORS) turi įkelti:

  • Juridinių asmenų registro išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
  • Užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
  • Jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:
   • 2021 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį (patvirtintą ir paskelbtą Juridinių asmenų registre) – finansinio pajėgumo vertinimui;
   • informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus – veiklos pajėgumo vertinimui.
  • Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, į ORS reikia įkelti:
   • grupės narių sąrašą;
   • vieno grupės nario – kontaktinio asmens – tapatybės kortelės kopiją;
   • globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę, ir aukščiau nurodytus organizacijoms taikomus dokumentus.

   

  KYLA KLAUSIMŲ?

  Kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Jų kontaktus rasite ČIA.

  Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo. Informacija apie jas bus paskelbta rugpjūčio mėn. pabaigoje.