Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Kviečiame teikti paraiškas savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje kokybės ženklui gauti
  Kviečiame teikti paraiškas savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje kokybės ženklui gauti
  2023 08 31

  Kviečiame organizacijas, norinčias dalyvauti savanoriškos veiklos projektuose humanitarinės pagalbos srityje, teikti paraiškas savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje kokybės ženklui gauti. Paraiškos turi būti pateiktos elektroniniu būdu per centralizuotą Finansavimo ir konkursų portalo paraiškų teikimo sistemą Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

  Šias kokybės ženklo paraiškas galima teikti nuolat visus metus, tačiau organizacijos, norinčios teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2024 m. kvietimą, paraišką kokybės ženklui turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 18:00:00 val. (Lietuvos laiku).

   

  KAS YRA KOKYBĖS ŽENKLAS?

  Kokybės ženklas – tai akreditacija, kuria patvirtinama, kad ją turinti organizacija laikosi Europos solidarumo korpuso principų ir kokybės standartų bei savanoriškos veiklos humanitarinės pagalbos srityje kvietimo tikslų ir prioritetų. Kokybės ženklą turi turėti visos savanoriškos veiklos projektuose humanitarinės pagalbos srityje dalyvaujančios organizacijos (jaunimo grupės negali dalyvauti humanitarinėje savanoriškoje veikloje).

  Kokybės ženklas yra privaloma išankstinė sąlyga, norint gauti dotaciją humanitarinės pagalbos savanoriškos veiklos projektams, tačiau tai nereiškia, kad dotacija suteikiama automatiškai. Ženklas galioja visą programos laikotarpį iki 2027 m. pabaigos, o jį gavusi organizacija per šį laikotarpį gali teikti paraiškas savanoriškos veiklos projektams humanitarinės pagalbos srityje.

  Organizacijos gali teikti paraiškas vienai iš dviejų kokybės ženklo rūšių: pagalbinės arba priimančiosios organizacijos. Skirtingai nei kituose Europos solidarumo korpuso savanoriškos veiklos projektuose, viena organizacija negali pretenduoti į abu vaidmenis. Tai, kokiam vaidmeniui organizacija gali teikti paraišką, nustatoma pagal organizacijos buvimo vietą.

  Pagalbinės organizacijos vaidmuo skirtas tik siunčiančioms organizacijoms iš Europos solidarumo korpuso programos šalių (ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių), todėl nė viena iš šių organizacijų negali būti priimančiąja organizacija. Pagalbinės organizacijos vaidmuo leidžia būti konsorciumo koordinatoriumi arba partneriu ir teikti dotacijų paraiškas.

  Dėl priimančiosios organizacijos vaidmens gali kreiptis tik organizacijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotos Programos valstybės, kuriose vykdoma humanitarinės pagalbos veikla ir operacijos ir kuriose tuo metu nevyksta nuolatinių tarptautinių ar netarptautinių ginkluotų konfliktų.

   

  KAIP SUTEIKIAMAS KOKYBĖS ŽENKLAS?

  Kad būtų suteiktas humanitarinės savanoriškos veiklos kokybės ženklas, paraišką teikianti organizacija turi atitikti tris pagrindinius kriterijus: priimtinumo (paraiška yra išsami, laiku pateikta per Finansavimo ir konkursų portalą ir neviršija 40 puslapių), tinkamumo (organizacija geografiniu ir teisiniu požiūriu turi teisę teikti paraišką dėl konkrečios kokybės ženklo funkcijos) ir skyrimo (paraiška yra tinkama, siūlomi veiksmai yra aukštos kokybės, organizacija turi pakankamus struktūrinius, koordinavimo ir valdymo gebėjimus ir paraiška atitinka Europos solidarumo korpuso prioritetus ir tikslus).

  Daugiau informacijos apie kriterijus rasite Programos vadove.

   

  TVARKARAŠTIS

  Organizacijos, norinčios teikti paraiškas 2024 m. kvietimo teikti paraiškas humanitarinės pagalbos projektui, turi pateikti kokybės ženklo paraišką iki 2023 m. rugsėjo 21 d. Tuomet paraiška bus vertinama 2023 ir 2024 m. sandūroje. Vėliausia data, kada visiems pareiškėjams bus pranešta apie rezultatus, yra 2024 m. kovas, o kvietimas teikti humanitarinės pagalbos savanoriškos veiklos projektus turėtų baigtis 2024 m. gegužę.

  Daugiau informacijos apie šią veiklos rūšį galite rasti peržiūrėję praėjusių metų Europos švietimo ir kultūros vykdomosios institucijos (EACEA) internetinio seminaro įrašą.