Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  Mokymo kursai Bulgarijoje – „Tiltai į solidarumą“
  2022 04 09

  Mokymo kursai

  Gegužės 8-14 d., 2022 | Sofia, Bulgarija

  Mokymo kursai – tai galimybė jaunimo darbuotojams aptarti savo vaidmenį kuriant solidarumą bendruomenėse ir leisti jiems patiems įsivertinti bei toliau tobulinti savo bendruomenių stiprinimo fasilitavimo kompetencijas.

  Kodėl solidarumas?

  Solidarumas yra pagrindinis Europos bendradarbiavimo ramstis. Ir atvirkščiai, solidarumo trūkumas kelia grėsmę Europos integracijai: be solidarumo nėra Europos sanglaudos ir, savo ruožtu, didėja atskirtis tarp Europos šalių ir visuomenės viduje. ES solidarumas yra dviejų formų: tarpvalstybinis solidarumas tarp ES valstybių narių ir tarpasmeninis ES piliečių solidarumas.

  Šiais mokymo kursais siekiama sutelkti dėmesį į tarpasmeninį solidarumo ES aspektą ir ryšius, kuriuos ES piliečiai užmezga tarpvalstybiniu mastu ir savo vietos bendruomenėse. Pastaroji Covid krizė parodė ilgalaikį visuomenės individualizacijos ir poliarizacijos procesą, kuris taip pat neigiamai veikia socialinę sanglaudą. Bendruomenės yra suskaidytos ir  jose šiuo metu yra daug susiskaldymo ir opozicijos taškų. Bendruomenėms reikia naujos paradigmos, padedančios rasti jungties taškus ir vienybę bendriems iššūkiams spręsti.

  Kad galėtų prisidėti prie bendruomenių solidarumo stiprinimo, jaunimo darbuotojai turi turėti įvairialypių patirčių. Atsižvelgę į ETS kompetencijos modelį, skirtą jaunimo darbuotojams dirbti tarptautiniu mastu, išgryninome kelias kompetencijas, kurios yra esminės siekiant pripažinti ir skatinti Solidarumo idėją, kartu įgalinant jaunimą ir remiant jų darbą formuojant bendruomenes.

  Šie mokymo kursai suteikia jaunimo darbuotojams galimybę tarptautinėje grupėje reflektuoti apie savo požiūrį į dvi specifines kompetencijų sritis: 1) tinklų kūrimą ir advokaciją bei 2) prasmingą bendravimą su kitais.

  Mokymų tikslai:

  • Aptarti būtinybę pripažinti ir skatinti solidarumą
  • Apmąstyti savo, kaip jaunimo darbuotojo, vaidmenį bendruomenėje
  • Apmąstyti savo, kaip jaunimo darbuotojo, nuostatas ir vertybes bei pasirengimą žengti žingsnį atgal ir pasižiūrėti iš kitos perspektyvos.
  • Patikrinti savo jautrumą ir atvirumą įvairovei bei pasirengimą susidurti su skirtingais požiūriais ir darbo būdais
  • Reflektuoti apie savo norą sužinoti apie jaunų žmonių kilmę/kontekstus/realijas
  • Įvertinti naujų partnerysčių ir bendradarbiavimo galimybių pridėtinę vertę
  • Susipažinti su ESK išteklių centro paskelbta daugiasluoksne Solidarumo samprata, pagrįsta 4 kertiniais akmenimis (empatija, aktyviu pilietiškumu, žmogaus teisėmis ir įtrauktimi) ir 7 sąvokomis (socialiniu teisingumu, galimybių lygybe, parama, bendruomenių stiprinimu, aktyviu dalyvavimu, savanoryste, atsakomybe).

  Preliminari programa

  0 diena – kelionės diena

  1 diena – susibūrimas į bendruomenę ir solidarumo pajautimas

  2 diena – empatijos ir jautrumo kitiems tyrinėjimas

  3 diena – jaunų žmonių teisių gynimo advokacija ir tinklų kūrimas

  4 diena – bendruomenių poliarizacijos įveikimas

  5 diena – solidarumo planas

  6 diena – K\kelionės diena

  Tikslinė grupė: 20 jaunimo darbuotojų (iš ES programos ir partnerių šalių)

  Tikimasi, kad dalyviai dirba su bendruomenėmis, ypač tomis, kurioms gresia atskirtis, ir domisi bendradarbiavimo veiksmais ir programomis, stiprinančiomis ir įgalinančiomis bendruomenes, siekia aktyvios jaunimo įtraukties į ES vertybes, ugdo atsparumą ir tvarumą.

  Trukmė: 7 dienos – 5 mokymų dienos ir 2 kelionės dienos

  Mokymų vadovai: Theodora Ivanova, Elitsa Ivanova, Danielle Nubile