Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • 05.11 dienos informacija apie karantino įtaką „Europos solidarumo korpuso“ ir „Erasmus+“ programų projektams
  05.11 dienos informacija apie karantino įtaką „Europos solidarumo korpuso“ ir „Erasmus+“ programų projektams
  2020 05 11

  NAUJAUSIA INFORMACIJA ČIA.

  Vyriausybei pratęsus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2020 gegužės 31 d. 24 val., tačiau įvedus kelias švelninimo priemones, informuojame, kad:

  • Iki 2020.05.31 tarptautinės veiklos (pvz., jaunimo mainai, jaunimo darbuotojų mobilumas, kt.) Lietuvoje vis dar negali būti organizuojamos ir negalima kviesti tarptautinių dalyvių atvykti į Lietuvą.
  • Nors nuo 2020.05.11 atnaujinama galimybė išvykti iš Lietuvos, dėl viruso grėsmės ir įvairių išliekančių apribojimų kol kas Lietuvos piliečiams nerekomenduojama vykti į veiklas, organizuojamas užsienio šalyse. 
  • Nuo 2020.05.18 gali būti organizuojami vietiniai renginiai lauke, jei renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. metrų plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų. Prieš planuojant tokius renginius kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra. 
  • Kol yra taikomi įvairūs veiklų organizavimo ir kelionių apribojimai, „Erasmus+“ strateginių partnerysčių, „Erasmus+“ jaunimo dialogo ir „Europos solidarumo korpuso“ savanoriškos, profesinės, solidarumo projektų veiklos, kurios jau buvo pradėtos iki koronaviruso paplitimo, gali būti tęsiamos nuotoliniu būdu. Prieš planuojant veiklų perkėlimą į virtualią erdvę kviečiame pasikonsultuoti su Agentūra. 
  • Atšaukus veiklą, kuri turėjo būti įgyvendinama 2020.01.30–2020.05.31 laikotarpiu, išlaidos, kurių nepavyks susigrąžinti iš tiekėjų, galės būti padengtos projekto lėšomis pripažįstant force majeure (liet. nenugalimos jėgos) atvejus.

  PASTABA: Svarbu suprasti, jog taikant force majeure atvejus, kai patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis kompensuoti, kompensavimas vykdomas iš projektui skirtos dotacijos lėšų. Tai reiškia, jog papildomų lėšų projektui, deja, nėra galimybės skirti.

  PROJEKTO VEIKLOS ATŠAUKIMAS AR PERKĖLIMAS

  Veiksmai, siekiant atšaukti ar nukelti projekto veiklas:

  1. Reikia informuoti raštu kelionių agentūras/vežėjus/avialinijas, iš kurių buvo pirkti bilietai, kad dėl koronaviruso paplitimo ir LR Vyriausybės paskelbto karantino į kelionę nebus vykstama bei pateikti prašymą grąžinti lėšas (arba pakeisti kelionės datą, jei veikla nukeliama). Jei paslaugos teikėjas atsakys, kad tai nėra įmanoma, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su kelionės bilietais, sąskaitomis, apmokėjimais.
  2. Raštu informuoti kitus tiekėjus (apgyvendinimo, maitinimo, kt.), kad dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino atšaukiama planuota veikla, prašoma nutraukti sutartis (jei veikla nukeliama, pakeisti paslaugų teikimo datas). Jei buvo sumokėtas avansas, reikia prašyti grąžinti pervestas lėšas. Jei gaunamas neigiamas atsakymas – kad pervestų lėšų negalima grąžinti, reikia išsaugoti susirašinėjimus ir juos pateikti JTBA kartu su sutartimis, apmokėjimais.
  3. Surinkus 1 ir 2 punkte nurodytus dokumentus, reikės juos pateikti JTBA kartu su galutine ataskaita, pridedat prašymą padengti patirtas išlaidas, pripažįstant force majeure aplinkybes. Jei dėl force majeure patirtų išlaidų suma yra didelė ir iš likusios projekto dotacijos sumos nėra galimybių ar organizacija nuspręstų neįgyvendinti projekto mažesne apimtimi (pvz., mažinant dalyvių skaičių), tuomet galėtų būti inicijuojamas projekto nutraukimas. Organizacija turėtų pateikti projekto ataskaitą ir ją patvirtinus pasidengti išlaidas, patirtas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (kelionės ir organizacines).
  4. Jei norima nukelti projekto veiklas (bet įgyvendinti jas iki projekto pabaigos datos), reikėtų informuoti apie tai JTBA. Jei norima veiklas nukelti ilgesniam laikotarpiui, reiktų pateikti oficialų prašymą pratęsti projektą. Pagal Europos Komisijos gaires, „Erasmus+“ ar „Europos solidarumo korpuso“ projektus galima pratęsti ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, tačiau bendra projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.

  Išsamesnę informaciją apie veiklų organizavimo bei išlaidų finansavimo tvarkas galite rasti ČIA.

  PAPILDOMA INFORMACIJA

  • Aukščiau pateikta informacija yra parengta remiantis dabartine situacija ir esamais nutarimais bei rekomendacijomis. Tai reiškia, jog itin svarbu stebėti, kokie vyks pokyčiai, suprasti – kad ateityje terminai ir kt. gali kisti. Jei taip įvyktų, kuo greičiau jus informuosime.
  • Projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas prašome aktyviai komunikuoti su dalyviais, suteikti jiems reikalingos informacijos. Dalyvius visais klausimais pirmiausia kviečiame kreiptis į projektų organizatorius, priimančias ir siunčiančias organizacijas.
  • Kviečiame savarankiškai domėtis ir nuolat sekti Lietuvos respublikos vyriausybėsUžsienio reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamą informaciją.

  DĖL KONKREČIŲ SITUACIJŲ KVIEČIAME KREIPTIS:

  •  elektroniniu paštu

  Darbuotojų kontaktus galite rasti čia.

  • telefonais
   • Bendrieji klausimai (8 5) 249 7003;
   • klausimai, susiję su „Erasmus+“ jaunimo sritimi (8 5) 250 7442;
   • klausimai, susiję su programa „Europos solidarumo korpusas“ (8 5) 250 7440;
   • klausimai, susiję su projektų finansiniu atsiskaitymu (8 5) 249 7008;
   • klausimai, susiję su JTBA finansais (8 5) 212 1382;
   • klausimai, susiję su komunikacija, kontaktas žiniasklaidai 865491500;
   • direktorė (8 5) 260 4249;
   • direktorės pavaduotoja (8 5) 249 7004.