Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas“ projektų finansavimui
  Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas“ projektų finansavimui
  2021 08 30

  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas II-ajam 2021 m. terminui.

  Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 13.00 val. Lietuvos laiku.

  Solidarumo projektai

  (Šiuo veiksmu remiamos jaunimo grupės, siekiančios įgyvendinti solidarumo projektą, kuriuo būtų patenkinti jų vietos bendruomenės poreikiai)

   

  2021 m. spalio 5 d. 
  Savanorystės projektai

  (Šiuo veiksmu remiama savanoriška veikla)

  2021 m. spalio 5 d. 

  Paraiškos dėl Kokybės ženklo gali būti teikiamos nuolat.

  Šiais metais prasidėjo naujas programos „Europos solidarumo korpusas“ etapas (2021–2027 m.). Prieš rengiantis teikti paraišką būtina susipažinti su naujausiu Programos vadovu. Jame rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

  KOKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

  SOLIDARUMO PROJEKTAI

  Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas projektas.

  Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos, kt. įgūdžius.

  Solidarumo projektas turi turėti aiškiai apibrėžtą temą ir ji turėtų būti kylanti iš vietinės bendruomenės poreikių, susijusi su vietinės bendruomenės iššūkiais.

  Svarbu:

  • Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (1830 m.) žmonės.
  • Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri atliktų teisinio atstovo vaidmenį ir, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį – pavyzdžiui, mokykla, jaunimo centras, biblioteka, įvairios NVO ir pan.
  • Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

   

  SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAI

  Tai projektai, kuriais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones – sukuria jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste.

  Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, pagal pasirinktą statusą – arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje.

  Svarbu:

  • Savanorystė turi vykti tarptautiniu mastu – vadinasi arba priimami savanoriai iš užsienio, arba padedama pasiruošti savanorių išvykimui į užsienį.
  • Norinčios įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus (gauti jiems finansavimą) organizacijos pirmau turi  gauti tinkamo tipo Kokybės ženklą (angl. Quality Label for lead organisations) – juo patvirtinama, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.

  PRIORITETINĖS TEMOS

  Viso naujojo etapo metu (2021–2027 m.) „Europos solidarumo korpusas“ skatins organizacijas bei jaunimą įgyvendinant projektus ar juose dalyvaujant orientuotis į ES politinius prioritetus.

  Ypač pabrėžiamos šios kryptys:

  • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
  • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
  • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo.

  BENDRAS 2021 M. BIUDŽETAS

  Savanoriškos veiklos projektams1 115 646 Eur
  Solidarumo projektams169 563 Eur

  KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

  • Pirmiausia būtina susipažinti su 2021 m. programos vadovu.
  • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino (spalio 5 d. 13 val. Lietuvos laiku).
  • Paraiškų formas rasite ČIA.

  JEI KYLA KLAUSIMŲ?

  • Kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Jų kontaktus rasite ČIA.
  • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo rugsėjo 22 d. Informacija apie jas – ČIA.