Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Kviečiame teikti paraiškas „Europos solidarumo korpuso“ projektams finansuoti
  Kviečiame teikti paraiškas „Europos solidarumo korpuso“ projektams finansuoti
  2022 12 16

  Jaunimo reikalų agentūra, administruojanti ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas 2023 metams.

  Prieš rengdamiesi teikti paraišką būtinai susipažinkite su naujausiu Programos vadovu.  Jame rasite išsamią informaciją apie programos prioritetus, galimas finansuoti veiklas, joms keliamus reikalavimus. Taip pat dalyvaukite nuotolinėse konsultacijose apie šiuos projektus. Registracijų nuorodos – šio pranešimo apačioje.

  2023 m. paraiškų teikimo terminai Solidarumo ir Savanoriškos veiklos projektams:

  • Vasario 23 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2023 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.
  • Spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku – projektams, prasidedantiems nuo 2024 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

  Visos savanoriškoje veikloje dalyvaujančios ir paraiškas teikti norinčios organizacijos privalo turėti galiojantį Kokybės ženklą. Paraiškos Kokybės ženklui gauti gali būti teikiamos nuolat.

  Solidarumo, Savanoriškos veiklos projektų, Kokybės ženklo paraiškų formos

  KOKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

   SOLIDARUMO PROJEKTAI

  Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas projektas.

  Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos ir kt. įgūdžius.

  Solidarumo projektas turi turėti aiškiai apibrėžtą temą ir ji turėtų būti kylanti iš vietos bendruomenės poreikių, susijusi su vietos bendruomenės iššūkiais.

  Svarbu:

  • Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (1830 m.) žmonės.
  • Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri atliktų teisinio atstovo vaidmenį ir, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį, pvz., mokykla, jaunimo centras, biblioteka, NVO ir pan.
  • Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

  SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAI

  Tai projektai, kuriais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones, sukurdamos jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste. Norinčios įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus (gauti jiems finansavimą) organizacijos pirmiausia turi gauti tinkamo tipo Kokybės ženklą (angl. Quality Label for lead organisations). Juo patvirtinama, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.

  Įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą organizacija arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje. Kitaip tariant, savanoriškos veiklos projektai gali įtraukti tiek savanorių priėmimo veiklas, tiek savanorių parengimą savanorystei užsienyje.

  Jauniems žmonėms siūlomos veiklos gali būti tarptautinės, t.y. vykti ne dalyvio (-ių) gyvenamojoje šalyje, arba vietinės, t.y. vykti dalyvio (-ių) gyvenamojoje šalyje, ypač siekiant skatinti ir palengvinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių dalyvavimą. Teikiant paraišką, kurioje siekiama gauti finansavimą savanorių vykdomai veiklai savo šalyje, prie paraiškos priedų reikia pridėti užpildytą papildomą formą su patikslinančia informacija, kaip šių vietinių savanorių veikla atitinka nurodytas sąlygas:

  Patikslinanti informacija dėl prašomo finansavimo vietiniams savanoriams (In-country participants)

  PRIORITETINĖS TEMOS

  „Europos solidarumo korpuso“ programa remia Europos Sąjungos politinius prioritetus, o organizacijas ir jaunimą įtraukia į projektus, kurie skirti šiems prioritetams įgyvendinti:

  • Įtrauktis ir įvairovė – skatinama įtrauktis ir įvairovė ir siekiama visiems jaunuoliams suteikti vienodas galimybes naudotis „Europos solidarumo korpuso“ programos teikiamomis galimybėmis;
  • Aplinkos apsauga ir tvarumas – remiami projektai ir veikla, kuriais siekiama apsaugoti, išsaugoti ir gerinti natūralias buveines ir aplinką, didinti informuotumą apie aplinkos tvarumą ir sudaryti sąlygas elgsenos pokyčiams;
  • Skaitmeninė pertvarka – remiami projektai ir veikla, kuriais ugdomi skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninis raštingumas ir gerinamas skaitmeninių technologijų rizikos ir galimybių supratimas;
  • Jaunimo dalyvavimas demokratiniame gyvenime – jauni žmonės įtraukiami ir įgalinami aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti tikrais pokyčių formuotojais.

  2023 m. „Europos solidarumo korpuso“ programos projektams skiriama:

  1.Savanoriškos veiklos projektai1 248 676 Eur
  2.Solidarumo projektai166 542 Eur
  Iš viso:1 415 218 Eur

  PAPILDOMA SVARBI INFORMACIJA

  Gali būti finansuojama tik viena tos pačios organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai ir (arba) iki dviejų tos pačios organizacijos pateiktų paraiškų, jei organizacija globoja dvi skirtingas neformalias jaunimo grupes ir paraiškas teikia jų vardu.

  Paraiškas teikiančios organizacijos pagal Programos vadove pateiktus reikalavimus į Organizacijų registracijos sistemą (ORS) turi įkelti :

  • Juridinių asmenų išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
  • užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
  • jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:
  • 2021 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį finansinio pajėgumo vertinimui (patvirtintą ir paskelbtą Registrų centre);
  • informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus veiklos pajėgumo vertinimui.

  Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, ji pirmiausia turi užsiregistruoti Organizacijų registracijos sistemoje (ORS) ir įkelti:

  • grupės narių sąrašą;
  • vieno grupės nario – kontaktinio asmens – tapatybės dokumento kopiją;
  • globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę ir aukščiau nurodytus organizacijoms (juridiniams asmenims) taikomus dokumentus.

  KYLA KLAUSIMŲ?

  • Kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Jų kontaktus rasite ČIA.
  • Dalyvaukite nuotolinėse konsultacijose dėl paraiškų teikimo:
   • Sausio 17 d. 10:30 val. Savanoriškos veiklos projektų pareiškėjų konsultacija. REGISTRACIJA
   • Sausio 19 d. 15:30 val. Solidarumo projektų pareiškėjų konsultacija.  REGISTRACIJA