Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Naujienos
  • Pradžia
  • Naujienos
  • Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas“ projektams finansuoti
  Kviečiame teikti paraiškas programos „Europos solidarumo korpusas“ projektams finansuoti
  2021 12 16

  Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas 2022 metams.

  Prieš rengdamiesi teikti paraišką būtinai susipažikite su naujausiu Programos vadovu.  Jame rasite išsamią informaciją apie galimas finansuoti veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys.

   

  Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 13.00 val. Lietuvos laiku.

   

  Solidarumo projektaiVasario 23d.

  Spalio 4d.

   

  Savanoriškos veiklos projektaiVasario 23 d.

  Papildomas teikimas spalio 4 d.

   

  Paraiškos dėl Kokybės ženklo gali būti teikiamos nuolat.

   

  KOKIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ LAUKIAMA?

  SOLIDARUMO PROJEKTAI

   

  Solidarumo projektu vadinamas jaunų žmonių grupės inicijuotas, jų vietos bendruomenei naudingas projektas.

  Šis projektas turi suteikti jaunam žmogui galimybę savo laiką bei energiją panaudoti prasmingai – prisidėti prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdyti darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos, kt. įgūdžius.

  Solidarumo projektas turi turėti aiškiai apibrėžtą temą ir ji turėtų būti kylanti iš vietinės bendruomenės poreikių, susijusi su vietinės bendruomenės iššūkiais.

  Svarbu:

  • Projekto iniciatyvinę grupę turi sudaryti mažiausiai penki jauni (1830 m.) žmonės.
  • Grupei reikia turėti globojančią organizaciją, kuri atliktų teisinio atstovo vaidmenį ir, jei projektas būtų finansuotas, padėtų jaunuoliams pasirašyti dotacijos sutartį, tvarkytis su įsipareigojimais. Globojančia organizacija gali būti bet kokia organizacija, su kuria jaunuolių grupė turi patikimą santykį – pavyzdžiui, mokykla, jaunimo centras, biblioteka, įvairios NVO ir pan.
  • Projektas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.

   

  SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAI

   

  Tai projektai, kuriais organizacijos įveiklina jaunus (18–30 m.) žmones – sukuria jiems galimybę savanoriauti tarptautiniame kontekste.

  Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, pagal pasirinktą statusą – arba priima jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje.

  Svarbu:

  • Savanorystė turi vykti tarptautiniu mastu – vadinasi arba priimami savanoriai iš užsienio, arba padedama pasiruošti savanorių išvykimui į užsienį.
  • Norinčios įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus (gauti jiems finansavimą) organizacijos pirmau turi gauti tinkamo tipo Kokybės ženklą (angl. Quality Label for lead organisations) – juo patvirtinama, kad organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.
  • Teikdami paraišką, kurioje siekiama gauti finansavimą savanorių vykdomai veiklai savo šalyje, prašome prie paraiškos priedų pridėti užpildytą formą su patikslinančia informacija, kaip šių vietinių savanorių veikla atitinka aukščiau nurodytas sąlygas: Patikslinanti informacija dėl prašomo finansavimo vietiniams savanoriams (In-country participants)

  PRIORITETINĖS TEMOS

  Viso naujojo etapo metu (2021–2027 m.) „Europos solidarumo korpusas“ skatins organizacijas bei jaunimą įgyvendinant projektus ar juose dalyvaujant orientuotis į ES politinius prioritetus.

  Ypač pabrėžiamos šios kryptys:

  • įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
  • ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
  • skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo.

   

  2022 m. „Europos solidarumo korpuso“ biudžetas:

  1.Savanoriška veikla1 131 725 Eur
  2.Solidarumo projektai179 116 Eur
  Iš viso:1 310 841 Eur

   

   

  PAPILDOMA SVARBI INFORMACIJA

  Finansuojama vienos organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai.

  Paraiškas teikiančios organizacijos, pagal programos vadove pateiktus reikalavimus į Organizacijų registracijos sitemą turi įkelti :

  • Juridinių asmenų išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
  • užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
  • jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:

  (1) 2020 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį finansinio pajėgumo vertinimui (patvirtintą ir paskelbtą Registrų centre);

  (2) informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus veiklos pajėgumo vertinimui.

  Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, į Organizacijų registracijos sistemą turi įkelti:

  (1) grupės narių sąrašą;

  (2) vieno grupės nario – kontaktinio asmens tapatybės kopiją;

  (3) globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę ir aukščiau nurodytus organizacijoms taikomus dokumentus.

   

  KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

  • Pirmiausia būtina susipažinti su 2022 m. programos vadovu. 
  • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.
  • Paraiškų formas rasite ČIA.

  JEI KYLA KLAUSIMŲ?

  • Kviečiame kreiptis į projektų koordinatores. Jų kontaktus rasite ČIA.
  • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo:
   • Savanoriškos veiklos projektų pareiškėjų konsultacija vasario 8 d. 14 val.: REGISTRACIJA
   • Solidarumo projektų pareiškėjų konsultacija vasario 8 d. 15.30 val.: REGISTRACIJA