Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 

Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

Savanoriškos veiklos projektai

Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, priima jaunus (18–30 m.) žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai. Organizacija privalo užtikrinti užimtumą – 30–38 valandas per savaitę; palaikymą, pagalbą – reguliarius susitikimus su paskirtais mentoriumi ir tutoriumi; erdvę iniciatyvumui – turi būti išlaikomas balansas tarp rutininių ir kūrybinių užduočių.

Mentorius – organizacijos paskirtas asmuo, kuris atsako už asmeninę pagalbą savanoriui, visą jo ugdymo(si) procesą, padeda jam integruotis į vietos bendruomenę. Pagrindinės mentoriaus atsakomybės sritys – asmeninė parama savanoriui, ugdymo/mokymosi proceso organizavimas bei savanorio integracija organizacijoje ir vietos bendruomenėje.

Tutorius – organizacijos paskirtas asmuo, kuris planuoja ir derina savanorio veiklos laiką, užduotis, stebi ir vertina, padeda spręsti kylančias problemas. Pagrindinės kuratoriaus atsakomybės sritys – parama, susijusi su veikla.

Kas gali kurti ir įgyvendinti savanoriškos veiklos projektą?

Yra du pagrindiniai reikalavimai organizacijoms, norinčioms kurti ir įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus:

  1. Organizacija privalo turėti kokybės ženklą – jį suteikia Nacionalinė agentūra ir jis reiškia, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.
  2. Organizacija turi suvokti, jog projekto veiklos privalo atitikti Europos solidarumo korpuso programos idėją. Tai reiškia, jog projektas turi teikti naudą ne tik organizacijai, bet ir bendruomenėms.

savanoriškos veiklos projektai

Individualios savanoriškos veiklos projektas

Įgyvendinti šios rūšies projektą rekomenduojama tada, kai organizacija, siekdama tikslo, mato mažesnio savanorių kiekio ilgesniam laikotarpiui poreikį.

Individualios savanoriškos veiklos projektas įprastai trunka 2–12 mėn.

Išimtis gali būti taikoma tik tada, kai projektu įgalinamas veikti mažiau galimybių turintis jaunimas. Tokiu atveju projektas gali trukti trumpiau – 2 sav.–2 mėn.

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo savanoriškos veiklos užsiėmimai

Grupinės savanoriškos veiklos projektas

Įgyvendinti šios rūšies projektą rekomenduojama tada, kai organizacija, siekdama tikslo, mato didesnio žmonių kiekio trumpesniam laikui poreikį.

Vykdydama grupinės savanoriškos veiklos projektą organizacija privalo užtikrinti savanorystės galimybę 10–40 jaunų žmonių grupei. Tam, kad būtų sukurta tarpkultūrinio mokymosi patirtis – grupę turi sudaryti asmenys iš bent dviejų šalių ir ne mažiau kaip ketvirtadalį savanorių turi sudaryti asmenys iš užsienio.

Grupinės savanoriškos veiklos projektas trunka 2 sav.–2 mėn.

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo  savanoriška veikla

Grupinės savanoriškos veiklos prioritetinėse srityse projektas

Tai projektas, vykdomas Europos Sąjungos nustatytose prioritetinėse srityse.

Prioritetinės sritys – tai Europos Sąjungos nustatytos aktualiausios temos, kuriose vyraujančias problemas sprendžiant tikimasi sulaukti prisidedančiųjų.

Prioritetinės sritys kasmet bus nustatomos iš naujo – 2019 m. prioritetinės sritys yra:

  • Europos kultūros paveldas;
  • mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis;
  • aplinkosauga.

Organizacijos, norinčios įgyvendinti šios rūšies projektus, paraiškas finansavimui gauti turi teikti ne Nacionalinei agentūrai, kaip įprasta, o Europos Komisijai. Daugiau informacijos galima rasti Programos vadove.