Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Savanoriškos veiklos projektai

  Organizacija, įgyvendindama savanoriškos veiklos projektą, pagal pasirinktą statusą – arba priima jaunus (18–30 m.) žmones neatlygintinai, ugdomajai, solidarumą skatinančiai veiklai pas save, arba pasirūpina galimybe jaunam žmogui tokią veiklą vykdyti kitoje organizacijoje. Visais atvejais savanoriams privalo būti užtikrinamas užimtumas – 30–38 valandų per savaitę; palaikymas, pagalba – reguliarūs susitikimai su paskirtais mentoriumi ir tutoriumi; erdvė iniciatyvumui – turi būti išlaikomas balansas tarp rutininių ir kūrybinių užduočių.

  Mentorius – asmuo, kuris padeda savanoriui integruotis į organizaciją ir vietos bendruomenę.

  Tutorius – organizacijos, kurioje savanoriaujama, paskirtas asmuo, kuris planuoja ir derina savanorio veiklas, užduotis, stebi, padeda spręsti kylančias problemas, padeda įsivertinti mokymosi procesą, savanorystės patirtį.

  Kas gali įgyvendinti savanoriškos veiklos projektą?

  Yra du pagrindiniai reikalavimai organizacijoms, norinčioms įgyvendinti savanoriškos veiklos projektus:

  1. Organizacija privalo turėti kokybės ženklą – jį suteikia Nacionalinė agentūra ir jis reiškia, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas veiklas jauniems žmonėms.
  2. Organizacija turi suvokti, jog projekto veiklos privalo atitikti programos „Europos solidarumo korpusas“ idėją. Tai reiškia, jog projektas turi teikti naudą ne tik organizacijai, bet ir bendruomenėms, visuomenei.

  Kokie gali būti organizacijos vaidmenys, įgyvendinant savanorystės projektą?

  Teikdami paraišką dėl Kokybės ženklo gavimo turėsite nurodyti, kokiu statusu jūsų organizacija planuoja dalyvauti programoje.

  • Jeigu planuojate koordinuoti projektą, tačiau savanorius siųsti į kitas organizacijas, jums reikėtų rinktis Supporting statusą. 
  • Jeigu jūs planuojate arba 1.) koordinuoti projektą ir priimti savanorius į savo organizaciją, arba 2.) bendradarbiauti su kita organizacija, koordinuojančia projektą, ir priimti savanorius į savo organizaciją, tuomet jums reikėtų rinktis Hosting statusą.

  Plačiau apie galimus organizacijų statusus skaitykite faile žemiau.

  GALIMI ORGANIZACIJŲ STATUSAI

   

   

  savanoriškos veiklos projektai

  Individualios savanoriškos veiklos projektas

  Įgyvendinti šios rūšies projektą rekomenduojama tada, kai organizacija, siekdama tikslo, mato mažesnio savanorių kiekio ilgesniam laikotarpiui poreikį.

  Individualios savanoriškos veiklos projektas įprastai trunka 2–12 mėn.

  Išimtis gali būti taikoma tik tada, kai projektu įgalinamas veikti mažiau galimybių turintis jaunimas. Tokiu atveju projektas gali trukti trumpiau – 2 sav.–2 mėn.

  Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo savanoriškos veiklos užsiėmimai

  Grupinės savanoriškos veiklos projektas

  Įgyvendinti šios rūšies projektą rekomenduojama tada, kai organizacija, siekdama tikslo, mato didesnio žmonių kiekio trumpesniam laikui poreikį.

  Vykdydama grupinės savanoriškos veiklos projektą organizacija privalo užtikrinti savanorystės galimybę 10–40 jaunų žmonių grupei. Tam, kad būtų sukurta tarpkultūrinio mokymosi patirtis – grupę turi sudaryti asmenys iš bent dviejų šalių ir ne mažiau kaip ketvirtadalį savanorių turi sudaryti asmenys iš užsienio.

  Grupinės savanoriškos veiklos projektas trunka 2 sav.–2 mėn.

   

  Kaip dalyvauti?