Užpildyta sėkmingai.
Ačiū!

Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį kiekvieną mėnesį gausite:

 


  Norėtumėte gauti naujienas, skirtas:

  Paraiškų vertinimas

  Visos nacionalinių agentūrų arba vykdomosios įstaigos gautos paraiškos yra vertinamos.

  Vertinimo procedūra

  Projekto pasiūlymai vertinami remiantis tik šiame vadove aprašytais kriterijais:

  Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga:

  • patikrins, ar laikomasi priimtinumo, tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijų;
  • įvertins, kiek dalyvaujančios organizacjos atitinka skyrimo kriterijus (išskyrus atvejus, kai dotacijos prašoma pagal savanoriškos veiklos projektus). Kokybės vertinimas dažniausiai atliekamas padedant nepriklausomiems ekspertams. Atlikdami vertinimą ekspertai gali remtis Europos Komisijos parengtomis gairėmis;
  • patikrins, ar dėl projekto nekyla dvigubo finansavimo rizika. Prireikus, atliekant patikrinimą bendradarbiaujama su kitomis agentūromis arba kitais suinteresuotaisiais subjektais.

  Nacionalinė agentūra paskirs vertinimo komitetą, kuris valdytų visą atrankos procesą. Vertinimo komitetas, remdamasis komiteto atliktu vertinimu, jei reikia, pasitelkus ekspertų pagalbą, atrenks ir sudarys dotacijai gauti siūlomų projektų sąrašą.

  Vykdant visus aptariamus veiksmus, atliekant vertinimą pareiškėjų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba paaiškinti teikiant paraišką pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, jeigu dėl tokios informacijos arba paaiškinimų pasiūlymas iš esmės nesikeičia. Prašyti papildomos informacijos ir paaiškinimų visų pirma pagrįsta tais atvejais, kai pareiškėjas yra padaręs akivaizdžių kanceliarinių (techninių) klaidų, arba tais atvejais, kai – jeigu projektai finansuojami pagal keliems gavėjams skirtų dotacijų susitarimus, – nepateiktas vienas ar daugiau partnerių įgaliojimų (dėl keliems gavėjams skirtų dotacijų susitarimų žr. skirsnį „Dotacijos sutartis“).

  Galutinis sprendimas

  Pasibaigus vertinimo procedūrai, nacionalinė agentūra priima sprendimą dėl projektų, kuriems turėtų būti suteikta dotacija, remdamasi:

  • vertinimo komiteto pasiūlytu reitingo sąrašu (skirtu solidarumo projektams i savanorių grupių veiklai prioritetinėse srityse);
  • turimu konkretaus veiksmo biudžetu.

  Pasibaigus vertinimo procedūrai, paraiškų dokumentai ir prie jų pridėta medžiaga pareiškėjui negrąžinama, nepriklausomai nuo procedūros rezultato.